Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Wat doet het FAVV voor de consumenten ? > Met één bericht alarm over heel Europa

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Met één bericht alarm over heel Europa Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.01.2018


Op 20 juli 2017 stuurde ons land via het RASFF-systeem een internationaal alarmbericht uit over fipronil in eieren. Maar elke dag worden er tussen de EU-lidstaten tientallen van deze waarschuwingen over levensmiddelen en diervoerders uitgewisseld. Het doel? Snel informeren, analyseren én interveniëren.

Eén RASFF-bericht sloeg afgelopen zomer bij voedselagentschappen over heel Europa alarm zodat het probleem van fipronil in eieren tot in alle uithoeken zo snel mogelijk tot op het bot kon worden uitgespit. Dit snelle waarschuwingssysteem tussen EU-landen werd al bijna veertig jaar geleden opgericht, maar als IT-platform om info uit te wisselen bewijst het ook nu nog elke dag méér dan zijn nut: dit systeem kunnen EU-landen bij een incident gecoördineerd maatregelen treffen om over de grenzen heen de voedselveiligheid zo optimaal mogelijk te bewaken.Meer dan 30 aangesloten landen

Hoe het werkt? Zodra een EU-land informatie heeft die erop wijst dat een levensmiddel of diervoeder een risico voor de volksgezondheid kan inhouden, brengt het via het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) de Europese Commissie op de hoogte. De Commissie controleert daarop de kennisgeving en stuurt die via het systeem onmiddellijk door naar de overige leden van het netwerk. Naast alle 28 EU-landen omvat dat de Europese Voedselautoriteit EFSA plus Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland. Zodra een nieuwe melding bij hen binnenloopt die aangeeft dat het product bij hen op de markt is of geproduceerd werd, wordt door de betrokken leden van het RASFF-netwerk een onderzoek uitgevoerd en worden de gepaste maatregelen genomen. In dat geval brengen de betrokken landen de andere EU-landen via het systeem op de hoogte van wat het heeft gevonden en welke maatregelen het heeft genomen. Zo moeten de producten in kwestie indien nodig uit de handel worden genomen of kan er zelfs aan consumenten worden gevraagd om ze terug te brengen naar de winkel en niet te verbruiken.


3 grote categorieën van berichten

Maar niet alle RASFF-berichten krijgen het label ‘alert’ en betekenen dus meteen alarm. Er zijn ook ‘informatie’-berichten. Die geven aan dat er in één van de lidstaten een potentieel risico is aangetroffen maar dat de andere leden niet onmiddellijk actie hoeven te ondernemen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het product daar niet op de markt gekomen is. Een derde categorie zijn berichten over buitenlandse producten die aan de grens van de EU geweigerd zijn wegens een gezondheidsrisico. Deze meldingen worden uitgestuurd naar alle grensposten zodat het geweigerde product ook daar de EU niet binnen kan. Alle meldingen die niet onder de vorige drie groepen vallen maar wel interessant kunnen zijn voor de betrokken autoriteiten worden verstuurd onder de noemer ‘nieuws’.


Bijna 3000 meldingen per jaar

In 2016 zijn er via het RASFF-systeem door alle lidstaten van de EU in totaal 2.993 meldingen gedaan van producten die een risico kunnen betekenen voor mens of dier, en waarbij andere lidstaten of derde landen betrokken zijn. Hiervan gingen er 129 meldingen uit van België als gevolg van: invoercontroles aan de grens (46), de eigen controles van een bedrijf (43), een officiële controle door het FAVV op de Belgische markt (36), consumentenklachten (3) of een voedseltoxi-infectie (1).

Top 5 van de RASFFmeldingen door België in 2016
Diervoeders 17,7%
Noten en afgeleide producten 16,9%
Fruit en groenten 12,3%
Vlees van gevogelte 7,7%
Vis en visserijproducten 6,2%


Praktijkvoorbeeld (RASFF 2017.0488)

De mogelijke aanwezigheid van stukjes glas in potten melk- en hazelnootpasta van een merk, geproduceerd in Nederland, werd via het RASFF-systeem gemeld door de Nederlandse autoriteiten nadat men daar een consumentenklacht had ontvangen. Onderzoek door de Nederlandse autoriteiten wees uit dat er tijdens de productie glas gebroken was en in de melk- en hazelnootpasta terecht was gekomen. De tracering van het betrokken lot bracht aan het licht dat dit ook in België verdeeld was, wat aanleiding gaf tot het verspreiden van een ‘alert’ via het RASFF-systeem door Nederland. Nadat België deze informatie ontvangen had, werden de nog aanwezige producten uit de handel genomen en werd er een persbericht opgesteld (www.favv.be/productterugroepingen/2017/2017-04-18.asp) om het product van bij de consument terug te roepen (recall).

Bekijk hoe het RASFF-systeem werkt via deze video:
www.favv.be/meldingsplicht/rasffvideo/

Zelf RASFF-berichten opzoeken? Dat kan op deze website van de Europese Commissie:
ec.europa.eu/food/safety/rasff_en


Bron: Naar een artikel in de Nieuwsbrief FAVV Nr.70, pagina's 6 en 7.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet