Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Publicaties > Thematische publicaties > Wildhygiëneregels in de Benelux
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Thematische publicaties


Wildhygiëneregels in de Benelux

In deze brochure (opgesteld door het secretariaat-generaal van de Benelux) wordt het wild vanuit de veiligheid van de
voedselketen belicht. Ze is bestemd voor de jagers
en jachtopzieners van de Benelux die het geschoten wild in
een Benelux-land waar zij de jacht uitoefenen en dat een ander
land is dan het land waar zij als gekwalifi ceerde personen zijn
geregistreerd, aan het eerste onderzoek op het gebied van
gezondheid en hygiëne zoals voorzien in de verordening (EG)
n° 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, willen onderwerpen.

Publicatiedatum :  Augustus 2012
Aantal bladzijden :  16 bladzijden
Formaat van het bestand :  PDF
Omvang van het bestand :  35 Mb
Versie op papier : Niet beschikbaar


 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet