Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties > Voedseloverschotten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Thematische publicaties


Voedseloverschotten

Comeos, Fevia, de Federatie van de Voedselbanken, de sociale kruideniers, sociale restaurants en armoedeorganisaties enerzijds en de federale overheid en de drie Gewesten anderzijds hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke oproep aan alle bedrijven om voedselverspilling te voorkomen. Ze zorgen voor een structurele vorm van giften en schenkingen waarbij elke partij zijn verantwoordelijkheden blijft opnemen.

De Gewesten coördineren te strijd tegen voedselverspilling. Het FAVV is als partner vertegenwoordigd in de overlegorganen die opgericht worden in het kader van voedselverlies en –verspilling.
- Vlaamse overheid
- Waalse overheid
- Brussels hoofdstedelijk gewest

Zie ook:
Geen voedselverspilling

Publicatiedatum :  December 2012
Aantal bladzijden :  6 bladzijden
Formaat van het bestand :  PDF
Omvang van het bestand :  933 Kb
Versie op papier : Niet beschikbaar

 


 

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.05.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet