Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties > Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Thematische publicaties

Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles (PDF) (Juni 2014)
 
Deel 1 - Actiegrenzen voor chemische contaminanten
  (PDF) (April 2019) UPDATE
  Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
 
Deel 2 - Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen
 (PDF) (Juli 2014)
 
Versie met melding van de veranderingen ten opzichte van de voorgaande versie
 
  Bijlage: Tabel met reglementaire criteria en actielimieten (EXL) (Februari 2019)
 

Disclaimer bij het gebruik van deze bijlage

De bijlage bevat de wettelijke normen en actielimieten die gebruikt worden voor de evaluatie van de resultaten van microbiologische analyses in het kader van de officiële controles door het FAVV.

Operatoren kunnen deze informatie ook gebruiken in het kader van de autocontrole.

Laboratoria en operatoren kunnen zich op deze tabel baseren m.b.t. de meldingsplicht.

Opgelet: deze tabel is niet-exhaustief.

 

 
 

Deze documenten werden opgesteld om de diensten van DG Controle van het FAVV in staat te stellen eenvormige acties te ondernemen bij de vaststelling van een overschrijding van de toegelaten maximumgehalten (normen, MRL,…).

Deze documenten zijn niet beschikbaar onder papieren versie.

 
Zie ook : Meldingsplicht


 

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.04.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet