Deze bladzijde weergeven in het : Frans  Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties > De schenkingsbeurs
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Thematische publicaties


De schenkingsbeurs

Voedingsbedrijven hebben vaak voedingswaren die nog perfect eetbaar zijn maar om diverse redenen niet meer mogen worden verkocht. Anderzijds moeten voedselhulp- en sociale organisaties
een antwoord bieden op de steeds groeiende vraag van mensen in armoede of in een andere vorm van sociale uitsluiting.

De Schenkingsbeurs biedt een oplossing door deze voedingsbedrijven (schenkers) in verbinding te brengen met deze
voedselhulp- en sociale organisaties (ontvangers).

Publicatiedatum :  Mei 2019
Aantal bladzijden :  2 bladzijden
Formaat van het bestand :  PDF
Versie op papier : Niet beschikbaar


 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.05.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet