Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties
Thematische publicaties


  Onze thematische publicaties zijn gerangschikt in de volgende categorieën:
Over het FAVV
Dierlijke sector (Dieren, dierlijke productie en dierlijke producten)
Plantaardige sector (Planten, plantaardige productie en plantaardige producten)
Sector Distributie (Verkoop en gebruik van levensmiddelen)
Allerlei


Over het FAVV

 
Businessplannen voor het FAVV
Charter van de inspecteur en de controleur
Charter van de ombudsdienst
FAVV in een notedop (Het)
FAVV tot uw dienst (Het)
Food safety surveillance by a risk based control programming: approach applied by the Belgian federal agency for the safety of the food chain (FASFC)
Glossarium van het Voedselagentschap
Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële controles
- Deel 1 - Actiegrenzen voor chemische contaminanten
- Deel 2 - Actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen
Ombudsdienst voor de operatoren (De)
Waarden van het FAVV (De)Naar bovenDierlijke sector (Dieren, dierlijke productie en dierlijke producten)

 
Activiteiten en realisaties met betrekking tot reductie van antibioticagebruik en -resistentie in de diergeneeskunde in België
Afrikaanse varkenspest is in opmars in Europa! Laten we deze ziekte een halt toeroepen!
- Voor veehouder
- Voor jager
- Voor publiek
Balans van het Federale Bijenplan 2012-2014
Bioveiligheid in de veeteelt
Diergeneesmiddelen op het landbouwbedrijf
EFSA - Belgian report on zoonoses and zoonotic agents
FAVV-controle zonder zorgen (Een)
Goede vachtcondities dragen bij tot veilig vlees
Informatie over de voedselketen (VKI)
Meldingsplicht en meldingslimieten
Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslagen (Federale Politie)
Opkomende dierenziekten: informatiebrochure voor dierenartsen
Opkomende dierenziekten: informatiebrochure voor veehouders
Rauwe melk verhitten vóór consumptie!
Reports on zoonotic agents in Belgium
Strijd tegen antibioticaresistentie (De)
Wildhygiëneregels in de BeneluxNaar bovenPlantaardige sector (Planten, plantaardige productie en plantaardige producten)

 
Bacterievuur
FAVV-controle zonder zorgen (Een)
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de landbouwer
Meldingsplicht en meldingslimieten
Pesticide Residue Monitoring in Food of Plant Origin (Belgium) (Summary)
Plantenpaspoort
Toepassingsgids met betrekking tot de GGO-regelgeving
Xylella fastidiosa: hoe insleep voorkomen?Naar bovenSector Distributie (Verkoop en gebruik van levensmiddelen)

 
Acrylamide in de (banket)bakkerij
Autocontrole & Smiley
Brengt uw klant zijn eigen (herbruikbare) verpakking mee om de voedingswaren mee te nemen?
Het FAVV publiceert de inspectieresultaten van alle bedrijven in de sector B2C
Houdbaarheid van producten : wat mag wanneer nog gebruikt worden?
Kinderopvang ...en het FAVV - Registratie en toelating
Kleinschalig logies
Meldingsplicht en meldingslimieten
Minimale hygiënemaatregelen voor frituren
Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen
Rauwe melk verhitten vóór consumptie!
Richtlijnen voor handelaars op markten en evenementen
Schenkingsbeurs (De)
Scholen en het FAVV
Verwerking en verkoop op de hoeve
Voedseloverschotten
Voorlichtingscel (De)
Weg naar een feilloze FAVV-controle (De)Naar bovenAllerlei

 
Hoe was ik mijn handen op een correcte manier
Preventie van de contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers die drager zijn van microbiële en parasitaire agentia
Voedselvergiftigingen in België
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.02.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet