Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Salmonella-besmetting bij Barry Callebaut in Wieze
Persbericht (30/06/2022) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Salmonella-besmetting bij Barry Callebaut in Wieze

  FAVV ziet erop toe dat alle nodige maatregelen worden genomen om de consument te beschermen.

Het FAVV werd op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van Salmonella bij de productiesite Barry Callebaut in Wieze. Het FAVV opende een onderzoek en is ook ter plaatse. Het onderzoek wordt voortgezet en heeft één doel: de consument beschermen.


Maatregelen door Barry Callebaut

Elk bedrijf actief in de voedselketen is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn producten. Wanneer een potentieel incident zich voordoet moet het bedrijf alle mogelijke maatregelen nemen om de besmetting te controleren. Dit betekent onder meer dat mogelijks besmette producten moeten geblokkeerd worden, niet alleen bij Barry Callebaut maar ook verder in de voedselketen. Ook moet het FAVV ingelicht worden, wat inderdaad gebeurd is. Ook de afnemers van Barry Callebaut moeten op hun beurt de nodige maatregelen nemen binnen hun autocontrole. Het FAVV ziet erop toe dat dit proces correct verloopt.

Barry Callebaut heeft zelf beslist om de productie in Wieze stil te leggen en hetzelfde geldt voor een aantal afnemers. Dit is geen administratieve beslissing van het FAVV en het zelfde geldt voor een aantal afnemers.


Onderzoek FAVV

Het FAVV is een onderzoek ter plaatse gestart. Het spreekt voor zich dat een voedingsbedrijf altijd in de correcte omstandigheden moet werken, dus met de nodige garanties op de voedselveiligheid.

Barry Callebaut heeft ondertussen al een aantal acties ondernomen. Het lopende onderzoek zal verder uitwijzen of er bijkomende maatregelen moeten worden genomen en of er producten zullen moeten worden teruggeroepen van bij de consument.


Over Salmonella

Salmonella is een bacterie die voorkomt in onze natuurlijke omgeving. Het is dus niet uitzonderlijk dat de bacterie terug te vinden is op plaatsen waar voeding aanwezig is. Bedrijven moeten er alles aan doen om dit risico zo klein mogelijk te houden om zo hun producten veilig te houden. Van Salmonella weten we dat het kan overleven in levensmiddelen met een hoog vetgehalte, hoog suikergehalte en een lage wateractiviteit, zoals chocolade. Daarom voeren bedrijven actief in deze sector interne controles uit en moeten ze maatregelen nemen als een potentieel risico zich voordoet.


Contactpunt van Barry Callebaut voor consumenten :
+32 78 486 555

Contactpunt van Barry Callebaut voor de pers :
Korneel Warlop – woordvoerder Barry Callebaut
0475 92 22 40
korneel_warlop@barry-callebaut.com  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.06.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet