Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > VOGELGRIEP: BELGIË HERWINT ZIJN ZIEKTEVRIJE STATUS...
Persbericht (03/06/2022) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


VOGELGRIEP: BELGIË HERWINT ZIJN ZIEKTEVRIJE STATUS OP INTERNATIONAAL NIVEAU

 

De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH-OIE) heeft de zelfverklaring over de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee die België had ingediend goedgekeurd en gepubliceerd op 20 mei 2022 en zo de ziektevrije status van ons land erkend.

 

Tijdens de zomer van 2021 werd een verhoogde activiteit van HPAI waargenomen in Rusland en in Kazachstan. Deze landen zijn plaatsen waar veel Europese watervogels gaan broeden alvorens terug te keren. Er werd dus een intensere golf van vogelgriep in Europa verwacht.

 

Sinds begin oktober 2021 werden heel veel gevallen van besmettingen met het HPAI H5N1-virus gemeld in gans Europa, zowel bij wilde vogels als bij pluimvee. In België werd op 15 november een "periode van verhoogd risico” afgekondigd om de verspreiding van het virus in te dijken nadat een eerste geval van een besmette wilde vogel op ons grondgebied werd vastgesteld op 11 november.  De daaruit voortvloeiende toepassing van extra bioveiligheidsmaatregelen bij pluimveehouders en houders van vogels hebben toegelaten om de gevallen van HPAI bij ons te beperken. In totaal werden tijdens dit vogelgriepseizoen 6 uitbraken van HPAI bij hobbypluimveehouders en professionele pluimveehouders vastgesteld in België, de laatste op 29 maart 2022. 

Het verliezen van onze vrije status bij het OIE resulteerde in strenge beperkingen voor onze uitvoer van pluimvee en producten daarvan naar derde landen.

Het herstel van onze vrije status zal het mogelijk maken dat vele embargo's worden opgeheven en dat onze export wordt hersteld.

 

Voorzichtigheid is nog steeds geboden!

 

Gewoonlijk verdwijnt het virus tijdens het voorjaar met de trek van grote groepen watervogels naar hun broedgebieden in Azië. Maar sinds twee jaar duurt de ziekte langer, waardoor nu ook de infectiedruk aanhoudt. Dit jaar werden er nog gevallen van HPAI gemeld in België tot midden april en in de rest van Europa worden momenteel nog gevallen van aviaire influenza vastgesteld bij wilde vogels.

 

Met de trek van de watervogels is de infectiedruk de laatste weken echter afgenomen. Hierdoor konden bepaalde maatregelen die waren ingesteld bij de afkondiging van de periode van verhoogd risico worden opgeheven. De maatregelen zijn dus op 14 mei laatstleden aangepast, maar de periode van verhoogd risico zelf werd nog niet opgeheven omwille van de hardnekkigheid van het virus. Voor meer informatie kunt u het persbericht betreffende deze versoepelingen raadplegen via deze link.

 

Het virus circuleert nog steeds actief in de wilde vogelpopulaties in Europa en het risico op besmetting voor pluimvee- en vogelhouderijen blijft reëel. Eind april 2021, tijdens de periode waarin de vogelgriepepidemie al sterk aan kracht had ingeboet, had België ook al zijn ziektevrije status voor HPAI bij de OIE weten te herwinnen. Helaas waren we die status enkele maanden later tijdens datzelfde jaar al opnieuw verloren. Het is dus meer dan ooit belangrijk om nog meer in te zetten op waakzaamheid en strikte bioveiligheidsmaatregelen te blijven toepassen om deze ziektevrije status te behouden. De maatregelen die in België van toepassing zijn, kunnen op de website van het FAVV worden geconsulteerd via deze link. 

 

David Clarinval, federaal Minister van Landbouw: “Ik ben verheugd dat België eindelijk de ziektevrije status op internationaal niveau heeft herwonnen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de embargo’s die verschillende derde landen hadden ingesteld op te heffen en zal de sector de export kunnen hervatten. Aangezien de professionelen in de huidige economische context al genoeg moeilijkheden ondervinden, is het herstel van de vrije status echt goed nieuws.”


  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.06.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet