Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriep H5 : David Clarinval keurt de gedeeltelijke opheffing...
Persbericht (13/05/2022) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


Vogelgriep H5 : David Clarinval keurt de gedeeltelijke opheffing van de in november 2021 opgelegde maatregelen goed

 

In november vorig jaar werd het hoopathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld in België en onze buurlanden. Om ons pluimvee te beschermen tegen dit zeer besmettelijke en dodelijke virus, voerde de federaal minister van landbouw David Clarinval een periode van verhoogd risico in en werden verschillende preventieve maatregelen getroffen die golden voor zowel professionele houders als particulieren. Omdat de kans op besmetting met vogelgriep de laatste weken is afgenomen, kunnen deze maatregelen nu gedeeltelijk worden opgeheven. Daarom zal het vanaf zaterdag 14 mei niet langer verplicht zijn om pluimvee op te hokken.


Waakzaamheid blijft echter nodig: het vogelgriepvirus is nog steeds aanwezig onder wilde vogels in ons land en onze buurlanden. Experten voorspellen dat het virus ook deze zomer nog zal blijven circuleren.
De sanitaire toestand is sinds het einde van de voorjaarstrek van wilde vogels echter wel aanzienlijk verbeterd. Er werd in de laatste 5 weken geen enkele besmetting met vogelgriep vastgesteld bij pluimvee en de laatste 3 weken geen besmetting bij wilde vogels.


Deze evolutie zorgt ervoor dat de maatregelen die werden genomen door de minister van Landbouw David Clarinval kunnen worden aangepast. De periode van verhoogd risico blijft nog steeds behouden, maar vanaf zaterdag 14 mei:

  • Is het niet langer verplicht om pluimvee en vogels op te hokken, dit geldt zowel voor particuliere houders als professionele houders
  • Ook het drenken van de dieren moet niet meer verplicht binnen of onder netten gebeuren
  • Het binnen voederen van pluimvee blijft wel verplicht


Hoewel er dus geen ophokplicht meer geldt, raadt het FAVV altijd aan om pluimvee onder netten te houden om zo nauw contact met wilde vogels te vermijden.


Vogelgriep in België


Het hoogpathogene vogelgriepvirus circuleerde in België van november 2021 tot maart 2022. Er werden in die periode 6 besmettingen vastgesteld bij gehouden pluimvee. Deze uitbraken situeerden zich in de gemeenten Alveringem (West-Vlaanderen), Ravels (West-Vlaanderen), Veurne (West-Vlaanderen), Bocholt (Limburg), Vrasene (Oost-Vlaanderen) en Meulebeke (West-Vlaanderen). In zones rond deze haarden werden bijkomende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Sinds 29 november 2021 werden ook 83 besmettingen met hoogpathogene vogelgriep aangetroffen bij wilde vogels op verschillende locaties in België.


David Clarinval, federaal minister van Landbouw: “Net als vorig jaar moesten particulieren en professionals hun pluimvee en vogels gedurende lange tijd ophokken. Daarom is de opheffing van de ophokplicht deze zaterdag zeer goed nieuws, vooral voor de professionele houders die het in de huidige economische context al moeilijk genoeg hebben.”

  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.05.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet