Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Salmonella bij Ferrero – Beslissing van het FAVV...
Persbericht (08/04/2022) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Salmonella bij Ferrero – Beslissing van het FAVV om de toelating van de fabriek te Aarlen in te trekken. Ferrero roept in parallel alle Kinder producten geproduceerd in deze fabriek terug

  Op basis van de onderzoeken die het FAVV heeft uitgevoerd en de vaststelling van de laatste uren, dat het bedrijf niet in staat is om volledige informatie aan te leveren voor dit onderzoek, trekt het Agentschap vandaag de toelating van de fabriek te Aarlen in. Tegelijk worden alle producten van het gamma Kinder die geproduceerd werden bij Ferrero Aarlen vandaag teruggeroepen.
Deze uitbreiding van de terugroeping bevat ALLE producten van het type 'Kinder Surprise', 'Kinder Surprise Maxi', 'Kinder Mini Eggs' & 'Schoko-bons’, ongeacht het lotnummer of de vervaldatum. Het FAVV vraagt ook aan de distributiebedrijven om deze producten uit hun rekken te halen.


Sinds enkele weken zijn er verschillende gevallen van Salmonellose gemeld in Europa. Eind maart werd een link vermoed tussen deze besmettingen en de fabriek van Ferrero te Aarlen. Later werd de link bevestigd. Sindsdien voert het FAVV een grondig onderzoek bij Ferrero Belgium. Vandaag, op basis van de vaststellingen en bij gebrek aan volledige informatie die ons wordt aangeleverd door Ferrero, trekt het FAVV de toelating van de productiesite van Ferrero te Aarlen in. Het FAVV volgt nauwgezet alle stappen die Ferrero onderneemt op, en zal de heropening van de fabriek pas toelaten indien Ferrero de nodige garanties kan bieden dat het de regels en voorschriften voor voedselveiligheid naleeft.

Het FAVV roept consumenten op om de hierboven vermelde producten, ongeacht het lotnummer en de vervaldatum, niet meer te consumeren. Het FAVV eist dat Ferrero zijn klantvriendelijkheid op punt stelt. Het FAVV vraagt ook aan de distributiebedrijven om deze producten uit hun rekken te halen.

Het beschermen van consumenten moet de voornaamste prioriteit van voedingsbedrijven zijn, het FAVV waakt hierover. Het onderzoek bij Ferrero is lopende.

Consumenten die met vragen zitten, kunnen zich wenden tot de klantendienst van FERRERO via Consumer.Service.benelux@ferrero.com of
0800 21042.

David Clarinval, minister van Landbouw: "Ik ben tevreden over het werk dat het FAVV de afgelopen dagen heeft verricht. In het licht van de situatie is besloten de toelating van de Ferrero-fabriek in Aarlen in te trekken, om duidelijkheid te scheppen. Een dergelijk besluit wordt nooit lichtvaardig genomen, maar de huidige omstandigheden maken het noodzakelijk. De voedselveiligheid van onze burgers mag nooit worden verwaarloosd.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.04.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet