Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Vogelgriep H5: Uitbraak van hoog pathogeen vogelgriepvirus...
Persbericht (30/03/2022) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


Vogelgriep H5: Uitbraak van hoog pathogeen vogelgriepvirus op een pluimveebedrijf in Meulebeke

 

Er is vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld op een pluimveebedrijf in Meulebeke, in de provincie West-Vlaanderen. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving – het pluimvee dat nog aanwezig is in het bedrijf geruimd. Er worden ook een beschermingszone van 3km en een bewakingszone van 10 km rond de haard ingesteld.

Naast de reeds geldende algemene maatregelen, die een verspreiding van het virus moeten voorkomen (zie persbericht van 12 november), zijn rond de besmette locatie een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10km ingesteld. In deze zones zijn bijkomende maatregelen genomen om vogelgriep te bestrijden.

Zo is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Al wie ziektetekens bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.

In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd aan professionele bedrijven.

 

Ophokplicht blijft gelden in het hele land, ook voor particulieren!

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat de ophokplicht nog steeds verplicht moet worden toegepast in het hele land (alle pluimvee moet worden opgehokt of zodanig worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt).
Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten houders onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van het FAVV: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus het pluimvee te beschermen.

Wanneer een verhoogde sterfte wordt opgemerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, is het belangrijk om onmiddellijk een dierenarts te contacteren. Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.

David Clarinval, minister van Landbouw: “De bevestiging van de nieuwe uitbraak in Meulebeke toont aan dat de vogelgriep nog steeds aanwezig is in België. Het is van groot belang dat hobbyhouders van pluimvee en professionelen in de bioveiligheidsmaatregelen blijven naleven. Aarzel nooit om in geval van overmatige sterfte of symptomen die met de ziekte verband houden, snel contact op te nemen met uw dierenarts!”

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Het FAVV heeft een bewustmakingscampagne gelanceerd waarin meer uitleg wordt gegeven over de ziekte en hoe je de maatregelen goed kan toepassen, meer info via deze website.  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.03.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet