Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Ondersteuning voor de Oekraïense bevolking. In het...
Persbericht (14/03/2022) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


Ondersteuning voor de Oekraïense bevolking.
In het kader van de volksgezondheid komt het FAVV tussen om een snelle en vlotte regularisatie van huisdieren die in België aankomen mogelijk te maken.

  Gezien de dramatische situatie in Oekraïne en om problemen te voorkomen voor Oekraïense vluchtelingen die met hun honden, katten en fretten naar België vluchten, stelt het FAVV alles in werk om een snelle en vlotte regularisatie van hun huisdieren mogelijk te maken. Huisdieren die België worden binnengebracht zonder Europees paspoort, moeten door een erkende dierenarts worden onderzocht en indien nodig worden geregulariseerd (identificatie, paspoort en vaccinatie tegen hondsdolheid). Het FAVV zal een vast deel van de vaccinatiekosten betalen en Sciensano zal de test op antilichamen tegen hondsdolheid gratis uitvoeren, indien dit nodig is.


Gezondheidssituatie in Oekraïne

Ondanks de vele vaccinaties van zowel huisdieren als wilde dieren, is Oekraïne niet vrij van hondsdolheid. Hondsdolheid is een ernstige ziekte die zowel dieren als mensen treft. Jaarlijks sterven 55 000 personen aan de gevolgen van deze ziekte. Daarom is het belangrijk dat gezelschapsdieren uit Oekraïne zo snel mogelijk worden geregulariseerd.

 
Een bezoek aan de dierenarts – een kwestie van volksgezondheid!

Het is zeer belangrijk dat huisdieren die België binnen komen  en niet vergezeld zijn van een Europees paspoort (met vaccin tegen hondsdolheid), naar behoren worden geregulariseerd. Deze dieren moeten worden geïdentificeerd, gechipt en gevaccineerd naar gelang hun specifieke omstandigheden.

Sommige Oekraïense huisdieren zullen in België aankomen zonder Europees paspoort (mogelijk wel met Oekraïense documenten) of zonder geregistreerd bewijs van vaccinatie tegen hondsdolheid in het paspoort. Het is dus van essentieel belang dat personen die met hun huisdier gevlucht zijn uit Oekraïne onmiddellijk langsgaan bij een dierenarts zodra ze aankomen in België. Daar kan het dier worden gechipt en een vaccinatie tegen hondsdolheid krijgen. Het FAVV heeft de Belgische dierenartsen hierover uitgebreid geïnformeerd.

Daarnaast is het ook belangrijk dat verzorgers het contact van hun gezelschapsdier met mensen en dieren buiten de familiekring beperken en de gezondheid en het gedrag van hun gezelschapsdier gedurende de 4 maanden na de binnenkomst in Europa goed in het oog houden.

Het FAVV raadt de gastgezinnen in België aan hun eigen honden, katten en fretten die in contact zouden komen met de huisdieren van Oekraïense vluchtelingen, (opnieuw) te vaccineren tegen hondsdolheid, indien de huisdieren afkomstig uit Oekraïne bij aankomst niet in orde waren met de vaccinatie.


Hoe de dieren die achterbleven in Oekraïne helpen?

De beste manier om deze dieren te helpen is materiële of financiële hulp te schenken aan plaatselijke asielen en hulporganisaties. Honden en katten in Oekraïense asielen en straatdieren vormen een verhoogd risico op hondsdolheid, zowel voor de personen die voor hen zorgen als voor andere dieren waarmee zij in contact kunnen komen. De lidstaten die aan Oekraïne grenzen, laten deze dieren niet toe op hun grondgebied en ook de Europese Commissie raadt de invoer ervan af.


Een federale website en contactcenter voor vragen

De federale overheid lanceerde een informatiewebsite. Het doel van de website is om alle informatie over de situatie in Oekraïne en de impact op ons land te centraliseren. De overheid opent daarnaast ook een informatienummer.  Op de website www.info-ukraine.be kunnen Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, steden en gemeenten, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie. Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, hoe voor opvang gezorgd wordt,… Ook Belgische inwoners kunnen op de website meer informatie vinden over hoe zij kunnen helpen. Daarnaast opent de federale overheid ook een algemeen informatienummer. Het callcenter is elke dag te bereiken via het nummer 02/488 88 88 van 9u tot 17u. 

Alle informatie is ook beschikbaar via de website van het FAVV: www.favv.be

Dierenartsen die vragen hebben rond de regularisatie van huisdieren kunnen contact opnemen met hun lokale controle-eenheid.


David Clarinval, federaal minister van Landbouw: “Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen in Oekraïne, die zowel de bevolking als hun dieren treffen, hebben wij samen met het FAVV besloten om huisdieren uit dit land te verwelkomen. Onze dierenartsen zullen deze dieren verzorgen, zodat hun opvang op ons grondgebied optimaal kan verlopen en een eventuele verspreiding van hondsdolheid of andere virussen wordt voorkomen. Deze modus operandi zal ons ook in staat stellen potentiële gastgezinnen die vluchtelingen en hun dieren willen opvangen, gerust te stellen.  We weten dat een huisdier een morele steun is, vooral bij gebeurtenissen zoals die in Oekraïne, daarom is het voor mij belangrijk dat ze in België goed ontvangen kunnen worden.”  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.03.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet