Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > In 2021 blijft voedselveiligheid een belangrijk aspect voor de ...
Persbericht (11/02/2022) Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook LinkedIn


In 2021 blijft voedselveiligheid een belangrijk aspect voor de consument

 

In 2021 zetten we met zijn allen terug een stapje richting het normale leven. Met het hoogtepunt afgelopen zomer, wanneer de horecazaken terug klanten mochten ontvangen om ter plaatse iets te eten, evenementen met catering opnieuw konden doorgaan en we weer mochten eten in ons vertrouwde school- of bedrijfsrestaurant. De consument verloor ook dit jaar de voedselveiligheid niet uit het oog. Met iets meer meldingen dan 2020, maar nog steeds minder dan in 2019, normaliseerde in 2021 ook het aantal vragen en klachten bij het Meldpunt voor de consument van het FAVV.

Een voedselvergiftiging, een probleem met een product dat werd gekocht, vragen over de informatie op een etiket of over de verschillende houdbaarheidsdata,… het meldpunt voor de consument van het FAVV ontving het voorbije jaar gemiddeld 16 klachten en bijna 20 vragen per werkdag. Hieronder geven we een overzicht van de tendensen van 2021.

 

“Elke klacht draagt bij tot meer voedselveiligheid.
Daarom wordt elke klacht doorgestuurd naar onze controleurs die op het terrein de nodige vaststellingen kunnen doen.” Liesbeth, teamleider Meldpunt voor de consumentWe gaan opnieuw op restaurant en verliezen daarbij de voedselveiligheid niet uit het oog

Met 3.929 klachten stellen we in 2021 opnieuw een lichte stijging in het totale aantal klachten vast tegenover 2020. De grote daling in het aantal klachten in 2020 was zonder twijfel te wijten aan de verplichte sluiting van de horeca en grootkeukens. Gedurende de periode van oktober 2020 tot juni 2021 kwamen er om die reden aanzienlijk minder klachten binnen over horecazaken. In 2021 stellen we opnieuw een lichte stijging in het aantal meldingen vast tegenover 2020, maar blijven we nog steeds onder het aantal klachten over horecazaken van 2019 (7%). Een positieve evolutie dus!


De consumentenklacht als aanleiding voor een onderzoek op het terrein

Vooral mensen die ziek worden en vermoeden dat dit komt door het eten van een bepaald levensmiddel, vinden hun weg naar het Meldpunt voor de consument (26% van het aantal klachten dat we in 2021 ontvingen ging hierover). Verder behandelde het FAVV in 2021 980 klachten over hygiëne bij voedingsbedrijven en ging 21% van de klachten over zaken die te maken hebben met de fabricage- of bewaarmethode zoals het niet-respecteren van de temperaturen, de houdbaarheidsdatum,…

De klachten die het Meldpunt voor de consument ontvangt worden doorgestuurd naar de controleurs die actief zijn op het terrein. In 40% van de gevallen kunnen onze medewerkers op het moment van de controle vaststellen dat de klacht gegrond is en nemen ze de nodige maatregelen.


Verboden gewasbeschermingsmiddel en ophokplicht roepen vragen op

Ook in 2021 kregen we opnieuw te maken met een golf van recalls die te wijten was aan de aanwezigheid van ethyleenoxide (ETO) in levensmiddelen. Dit leidde tot een aanzienlijke stijging in het aantal vragen over de recalls (381 meer dan in 2020). Ongeveer de helft van deze vragen hadden rechtstreeks betrekking op het ETO-dossier. Consumenten vroegen zich af wat het gezondheidsrisico was bij het consumeren van een teruggeroepen product, of het product dat ze hadden gekocht betrokken was bij de terugroeping,…

Ook de vogelgriep deed in 2021 opnieuw zijn intreden en dit betekende dat iedereen zijn pluimvee verplicht moest ophokken. Zo’n 190 vragen over de vogelgriep bereikten het meldpunt. Om consumenten te informeren over het virus en hen te sensibiliseren om hun pluimvee te beschermen voerde het FAVV een communicatiecampagne.

In 2021 ontving het meldpunt in totaal 5107 vragen van consumenten. Maar liefst 99% van deze vragen werden binnen de 4 werkdagen beantwoord!


De consument is tevreden over het Meldpunt

Het FAVV stelt de consument en de voedselveiligheid volledig centraal in zijn beleid. Het Meldpunt volgt daarom dagelijks hun vragen en bezorgdheden over producten of voedingsbedrijven op. En dit ongeacht de keuze over op welke manier men consumeert!

De voorbije 3 maanden werd er een tevredenheidsenquête gehouden bij de consumenten die beroep deden op het Meldpunt voor de consument: 92% van de consumenten blijkt tevreden over het contact met deze dienst en 90% zou het Meldpunt aanbevelen aan anderen.

Een vraag? Een klacht over voedselveiligheid? Aarzel niet om contact op te nemen met het FAVV via het Meldpunt voor de consument!

Het FAVV is op verschillende manieren te bereiken:


Video: Meldpunt van het FAVV  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.02.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet