Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > De ondersteuning van het FAVV werpt zijn vruchten af in Brugge...
Persbericht (25/06/2019) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


De ondersteuning van het FAVV werpt zijn vruchten af in Brugge: 71% van de gecontroleerde bedrijven behaalt een zeer goed resultaat

  Van 3 tot 7 juni 2019, heeft het Voedselagentschap een controleactie gehouden in de sector distributie in Brugge.

Deze speciale actie is in mei van start gegaan met een gratis opleiding voor lokale bedrijven. Van 3 tot 7 juni, hebben twintig controleurs van het Voedselagentschap de straten van Brugge aangedaan om 324 lokale bedrijven uit de distributiesector te controleren. Waaronder: 65 gemeenschapskeukens, 116 Horeca-vestigingen, 13 supermarkten, 14 bakkerijen, 21 slagerijen, 1 viswinkel en 3 ambulante handelaars.

71% van de gecontroleerde bedrijven behaalt een zeer goed resultaat.

230 bedrijven behaalden dus een zeer goed resultaat, 77 gecontroleerde bedrijven ontvingen opmerkingen over kleine non-conformiteiten, die als waarschuwing werden geformuleerd. Voor 17 gecontroleerde inrichting werd echter een proces-verbaal opgesteld voor grote tekortkomingen.

De voornaamste inbreuken hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiëne, de vervaldata, het niet respecteren van de temperaturen, het gebrek aan allergeneninformatie voor de consument en het ontbreken van een toelating.

Net zoals bij onaangekondigde controles zullen de bedrijven met een ongunstig resultaat (waarschuwing en PV) opgevolgd worden via hercontroles tot ze zich in orde gesteld hebben.

Deze zeer goede resultaten geven de uitstekende samenwerking tussen de stad Brugge, de lokale bedrijven en het FAVV weer.
Ter herinnering, er waren 125 deelnemers aanwezig tijdens de informatiesessie in Brugge, deze werd georganiseerd met de logistieke steun van de stad.
De meeste handelaars waren hierdoor goed geïnformeerd en voorbereid, wat tot uiting komt in de resultaten.  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.06.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet