Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling van ...
Persbericht (13/11/2018) Volg ons op X Volg ons op Facebook LinkedIn


Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling van PCB's. Blokkering en onderzoek van een leghennenbedrijf.

  In het kader van zijn autocontrole heeft een bio-leghennenbedrijf een routine monstername uitgevoerd bij de gelegde eieren. De resultaten van de analyses van 12/11/2018 tonen een overschrijding van de norm aan voor PCB’s (polychloorbifenyl). Het desbetreffende lot eieren heeft de code 0BE3133 en werden in verschillende detailhandels in België verdeeld. Consumenten die eieren van dit lot hebben wordt gevraagd om deze niet te verbruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het FAVV heeft verzocht de eieren van de markt te halen en ze terug te roepen van bij het bedrijf, waar ze op 13/11/2018 geblokkeerd werden.

Na de vaststelling van de contaminatie in het legkippenbedrijf op maandag 12 november 2018 heeft het FAVV de eieren onmiddellijk geblokkeerd en is er een onderzoek gestart in het bedrijf om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Op dit moment zijn de eieren van dit bedrijf niet alleen in het bedrijf zelf maar ook bij de afnemers geblokkeerd. Ook de winkels zijn ingelicht en zijn een uit de handel name van deze eieren gestart.

PCB’s zijn persistente organische polluenten die in het milieu aanwezig zijn en schadelijk zijn voor de mens. Het FAVV houdt het risico op besmetting met PCB’s in de voedselketen scherp in de gaten. Elk jaar neemt het Agentschap stalen van voedingswaren en dierenvoeder. In 2017 heeft het Agentschap tot nu toe 1519 stalen genomen, waar 99,5% conform waren.

Naar aanleiding van het vaststellen van deze besmetting en met het oog op de bescherming van de consument vraagt het voedselagentschap om na te gaan of zij eieren hebben waarop de code 0BE3133 gedrukt staat en vraagt hen deze eieren niet te consumeren.

Deze eieren werden in verschillende detailhandels in België verhandeld.  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.11.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet