Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Ziekte van Newcastle: laatste beperkingszone rond een haard...
Persbericht (05/09/2018) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Ziekte van Newcastle: laatste beperkingszone rond een haard in Lessines (Henegouwen) opgeheven.
Algemene maatregelen voor pluimveehouders blijven van kracht voor heel België.

  Het Voedselagentschap heeft gisteren (04/09) de laatste zone die op 20/07/2018 werd afgebakend rond een besmetting met de ziekte van Newcastle in Lessines (Henegouwen) opgeheven. De algemene maatregelen voor pluimveehouders blijven van kracht in België. Er zijn versoepelingen mogelijk onder zeer strikte voorwaarden voor verzamelingen en verkoop.

Het Voedselagentschap heeft sinds 26 april 2018 al 20 besmettingen met de Ziekte van Newcastle (ND) vastgesteld: 17 bij sierpluimvee van hobbyhouders en 3 op commerciële pluimveehouderijen.
Gisteren, 4 september 2018, werd ook de laatste zone rond Lessines opgeheven.

De algemene maatregelen voor heel België blijven van kracht.

Sinds 1 augustus is de verkoop van (hobby)pluimvee opnieuw toegelaten, maar enkel voor pluimveehandelaars die beschikken over een toelating van het FAVV, met inbegrip van commerciële verzamelingen zoals openbare markten. Ook hier zijn weer strikte voorwaarden aan verbonden. Pluimveehandelaars mogen nooit pluimvee van een hobbyhouder aankopen.

Daarnaast is het vanaf nu opnieuw mogelijk voor hobbykwekers van pluimvee om, onder strikte voorwaarden, met hun dieren deel te nemen aan niet-commerciële verzamelingen zoals tentoonstellingen, beurzen en wedstrijden. Alle pluimvee moet individueel geïdentificeerd zijn met een gesloten, niet-afneembare pootring en het moet minimum drie weken en maximum negen maanden vóór de niet-commerciële verzameling gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle met een geïnactiveerd vaccin. Op deze niet-commerciële verzamelingen is occasionele verkoop toegestaan.

Elke andere verkoop, ruil of overdracht van hobbypluimvee tussen hobbyhouders onderling is nog steeds verboden.

Gezien de gunstige evolutie van de situatie bestudeert het Agentschap, in samenwerking met de wetenschappelijke experten van Sciensano en in overleg met de betrokken partijen, de mogelijkheid om terug te keren naar een normale situatie aangepast aan de opgedane ervaring bij dit incident.


Meer details over de maatregelen en mogelijke versoepelingen zijn terug te vinden op
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/newcastle/
Meldpunt voor de consument: 0800/13.550  Contactpersoon voor de pers:
Dorine Van Geert
dorine.vangeert@favv.be
Tel.: 0475 83 47 74
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.09.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet