Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Informatie conflict Rusland-Oekraïne
Informatie conflict Rusland-OekraïneGezelschapsdieren en informatie voor dierenartsen
Informatie voor bedrijven
Diverse informatie
Import- en ExportrestrictiesGezelschapsdieren en informatie voor dierenartsen

 
Einde van de regularisatieprocedure voor honden, katten en/of fretten die Oekraïense vluchtelingen vergezellen (01/06/2023) -NEW- (Nieuwsbrief voor dierenartsen)
Stopzetting van de financiële tegemoetkoming van het FAVV voor rabiësvaccinatie bij de regularisatie van gezelschapsdieren van Oekraïense vluchtelingen (27/02/2023) (Nieuwsbrief voor dierenartsen)
Het FAVV waarschuwt particulieren die via internet huisdieren uit Oekraïne kopen - deze dieren moeten voldoen aan strikte sanitaire voorwaarden (21/06/2022)

Informatieflyer "Help ons om België vrij van hondsdolheid te houden" (24/03/2022)

- In het Oekraïens en Nederlands

- In het Oekraïens en Frans

- In het Oekraïens en Engels

- In het Oekraïens en Duits

Nieuwsbrief voor dierenartsen: financiële tegemoetkoming door het FAVV voor de in het kader van de regularisatie noodzakelijke vaccinatie hondsdolheid van huisdieren van Oekraïense vluchtelingen (18/03/2022)
Ondersteuning voor de Oekraïense bevolking.
In het kader van de volksgezondheid komt het FAVV tussen om een snelle en vlotte regularisatie van huisdieren die in België aankomen mogelijk te maken.
(14/03/2022)
Nieuwsbrief voor dierenartsen: Gezelschapsdieren die met Oekraïense vluchtelingen België binnenkomen: het FAVV hanteert een soepele aanpak – belang van vaccinatie tegen hondsdolheid! (14/03/2022)

Update van het formulier voor de kennisgeving aan de lokale controle-eenheden van de regularisatie van de gezelschapsdieren van Oekraïense vluchtelingen
(17/05/2022)

Deutsche Version : Aktualisierung des Formulars zur Meldung der Regularisierung von Heimtieren ukrainischer Flüchtlinge an die Lokalen Kontrolleinheiten

Nieuwsbrief voor dierenartsen: Aanbeveling rabiëstitratie voor gezelschapsdieren uit Oekraïne (24/05/2022)


Naar boven

Informatie voor bedrijven

 
Etiketteringsproblematiek bij voedingsmiddelen voor menselijke consumptie door de actuele geopolitieke situatie + Formulier afwijking etikettering (FOD Economie)
Centralisatie en logistieke coördinatie van schenkingen voor de Oekraïense bevolking


Naar boven

Diverse informatie

 
https://info-ukraine.be/nl


Naar boven

Import- en Exportrestricties

 

Europa legt beperkende maatregelen op tegen Rusland, vanwege het conflict in Oekraïne. Deze maatregelen zijn vastgelegd in verordening (EU) nr. 833/2014 en haar wijzigingen (zie geconsolideerde versie). Meer details vindt u op de website van de Europese commissie en de FOD Economie alsook op de  AWEX  -website en de FIT -website.

De beperkende maatregelen omvatten onder meer een verbod op de uitvoer naar Rusland van bepaalde luxegoederen en andere goederen waarvan de GN-codes zijn opgenomen in respectievelijk bijlage XVIII en  bijlage XXIII van de verordening en een verbod op de invoer van goederen waarvan de GN-codes zijn opgenomen in bijlage XXI als deze goederen van oorsprong zijn uit Rusland of uit Rusland worden uitgevoerd.

Het betreft onder andere paarden, bepaalde luxeproducten zoals kaviaar, uitgangsmateriaal voor sierteelt (bloembollen, vaste planten, boomkwekerijproducten, stekmateriaal) (uitvoer) en een aantal houtsoorten (uitvoer & invoer). Voor meer gedetailleerde informatie over de beperkende maatregelen en een volledige lijst van de betrokken GN-codes en omschrijving van de goederen verwijzen we naar de betrokken artikels en bijlages van de verordening.   

Naast de sancties voor Rusland zijn er ook sancties tegen Belarus. Deze zijn vastgelegd in Besluit 2012/642  (zie geconsolideerde versie) en omvatten o.a. een invoerverbod van houtproducten en een uitvoerverbod van goederen die worden gebruikt voor de productie of vervaardiging van tabaksproducten.  

De douane houdt toezicht op de verbodsbepalingen (FOD Financiën).

Het is de verantwoordelijkheid van de operator om na te gaan of de te exporteren of de in te voeren producten niet vallen onder hierboven vermelde verbodsbepalingen, om te vermijden dat nodeloos een (fyto)sanitair certificaat zou worden aangevraagd voor producten die vervolgens niet kunnen geëxporteerd worden of  dat een invoercontrole zou worden aangevraagd voor producten die vervolgens niet kunnen ingevoerd worden.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatste wijziging: 01.06.2023   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet