Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Praktisch > Werkaanbiedingen
Werkaanbiedingen


  Het FAVV is een instelling van openbaar nut van de federale overheid.

Als zodanig past het FAVV de voorschriften toe die in verband met werving (statutair personeel) en indienstneming (contractueel personeel) zijn vastgelegd door de FOD Personeel & Organisatie. Het FAVV werkt daartoe nauw samen met SELOR, het selectiebureau van de federale overheid.

Daarnaast kan het FAVV ook aannemingsovereenkomsten afsluiten (zelfstandige dierenartsen).

Wie geïnteresseerd is in een baan bij het FAVV, gelieve uit de hierna weergegeven mogelijkheden te kiezen.

Vacatures:
Management functies
Statutair personeel - Nieuwe vacature!

Contractueel personeel - Nieuwe vacatures!

Startbaanovereenkomst 
Zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors


Management functies

  Momenteel hebben we geen selectie lopendeNaar bovenStatutair personeel

  De indienstneming van statutaire personeelsleden bij het FAVV gebeurt in samenwerking met SELOR, het Selectiebureau van de Federale Overheid (www.selor.be).

Om te solliciteren voor een functie bij het FAVV, dien je op de Selor website:
 • een account te creëren via de rubriek ‘Mijn Selor’. Vul in deze account je cv zo volledig mogelijk in.
 • te klikken op de knop “Solliciteren” voor een jobaanbieding die jou interesseert. Wanneer je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden zal je door Selor worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectietesten. Je kan enkel online (http://www.selor.be/nl/jobs-zoeken) solliciteren vanaf het moment dat de selectie verschijnt op de website van Selor en in andere media. De uiterste inschrijvingsdatum vind je steeds in de functiebeschrijving.
 • je in te schrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief met alle nieuwe jobaanbiedingen. Hiervoor ga je naar het onderdeel “Mijn instellingen” en vink je “stuur mij wekelijks een e-mail met alle nieuwe jobs” aan.

Opgelet! De uiterste inschrijvingsdatum staat steeds vermeld bij iedere jobaanbieding. Na deze datum worden kandidaturen niet meer aanvaard.

Functies binnen de federale overheid zijn verdeeld in 4 niveaus: A, B, C en D. Voor elk niveau gelden andere diplomavereisten:
 • Niveau A: universitair diploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat, enz.)
 • Niveau B: diploma hoger onderwijs van het korte type (graduaat, bachelor)
 • Niveau C: diploma hoger secundair onderwijs
 • Niveau D: meestal geen diplomavereisten

De meest gezochte profielen door het FAVV hebben te maken met controles (inspecteurs of controleurs), met de analyses van resultaten (laboranten) of met het te voeren beleid rond deze twee kerntaken (experten).
Meer informatie over diplomavereisten vind je telkens terug in de verschillende vacatureberichten. Hieronder vind je enkele voorbeelden van diplomavereisten voor enkele functies.
 • Inspecteur of expert: Dierenarts, Bio-Ingenieur,…
 • Controleur of laborant: Graduaat of Bachelor in een wetenschappelijke richting zoals agro- en biotechnologie, voedings- en dieetkunde,…


Uiteraard zoeken wij ook geregeld andere profielen zoals administratief assistenten, administratief deskundigen, IT’ers…

Ambtenaren in een statutaire functie worden na hun stageperiode van 1 jaar vast benoemd. De arbeidsvoorwaarden voor statutaire functies worden bepaald door een geheel van teksten, ook genoemd "het statuut".

Lijst van betrekkingen waarvoor momenteel een statutaire selectie lopend is :

Heb je interesse in de functie van woordvoerder dan kan je solliciteren tot en met 6 september 2019 via www.selor.be

 
Naar bovenContractueel personeel

  De indienstneming van statutaire personeelsleden bij het FAVV gebeurt in samenwerking met SELOR, het Selectiebureau van de Federale Overheid (www.selor.be).

Om te solliciteren voor een functie bij het FAVV, dien je op de Selor website:
 • een account te creëren via de rubriek ‘Mijn Selor’. Vul in deze account je cv zo volledig mogelijk in.
 • te klikken op de knop “Solliciteren” voor een jobaanbieding die jou interesseert. Wanneer je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden zal je door Selor worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectietesten. Je kan enkel online (http://www.selor.be/nl/jobs-zoeken) solliciteren vanaf het moment dat de selectie verschijnt op de website van Selor en in andere media. De uiterste inschrijvingsdatum vind je steeds in de functiebeschrijving.
 • je in te schrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief met alle nieuwe jobaanbiedingen. Hiervoor ga je naar het onderdeel “Mijn instellingen” en vink je “stuur mij wekelijks een e-mail met alle nieuwe jobs” aan.

Opgelet! De uiterste inschrijvingsdatum staat steeds vermeld bij iedere jobaanbieding. Na deze datum worden kandidaturen niet meer aanvaard.

Het FAVV kan contractueel personeel in dienst nemen:
 • wanneer de werving van een statutair medewerker niet kon worden afgerond
 • wanneer mensen in dienst moeten worden genomen om een tijdelijke toename van het werkvolume op te vangen
 • om een tijdelijk afwezig personeelslid te vervangen.


Ambtenaren in een contractuele functie worden in eerste instantie aangeworven met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. Een contractuele ambtenaar verdient even veel als een statutaire collega.

Lijst van betrekkingen waarvoor momenteel een contractuele selectie lopend is:

Heb je interesse in één van de bovenstaande functies dan kan je solliciteren via www.selor.be tot en met 6 september 2019.
Naar bovenStartbaanovereenkomst

 

Alle jongeren, die de leeftijd van 26 jaar nog niet hebben bereikt komen in aanmerking voor een startbaanovereenkomst. De betrokken jongeren mogen reeds gewerkt hebben. Het FAVV wil graag aan deze jongeren de kansen geven om een eerste werkervaring op te doen.

De indienstneming via startbaanovereenkomst bij het FAVV gebeurt op basis van een selectie die het FAVV zelf organiseert.

Lijst van betrekkingen waarvoor momenteel een contractuele selectie lopend is in het kader van een startbaanovereenkomst :

Heb je zin om de operatoren in de voedselketen te helpen om de uitdagingen die de Brexit met zich zal meebrengen aan te gaan? In ons contactcenter ben jij het eerste contactpersoon die de vragen van operatoren over voedselveiligheid, dieren- en plantengezondheid zal beantwoorden.

Bekijk hier de functieomschrijving en het vereiste profiel (PDF) en solliciteer.

Heb je interesse in deze functie dan kan je jouw cv mailen naar jannah.dejonge@favv-afsca.be

Heb je interesse in deze functie dan kan je jouw cv mailen naar inge.pyck@favv-afsca.be

Heb je interesse in deze functie dan kan je jouw cv mailen naar inge.pyck@favv-afsca.be

Heb je interesse in deze functie dan kan je jouw cv mailen naar inge.pyck@favv-afsca.be

Heb je interesse in deze functie dan kan je jouw cv mailen naar inge.pyck@favv-afsca.be

Spontaan solliciteren?
Een cv kan gericht worden aan het FAVV (FSC), Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel, derde verdieping t.a.v. Dienst Selectie en rekrutering of per e-mail: job@favv-afsca.be (02/211.88.42).
Naar bovenZelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors

  Het FAVV kan een beroep doen op zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors om bepaalde taken uit te voeren.

Er wordt belangstellenden aangeraden geregeld onze site te raadplegen:Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.08.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet