Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Levensmiddelen > Voedings- en gezondheidsclaims
Voedings- en gezondheidsclaims


  De voedingsclaims verwijzen naar de energetische waarde van het voedingsmiddel of naar de nutriënten of andere stoffen die het bevat.
Voorbeelden:light, rijk aan calcium, natuurlijke bron van vitamine, …

De gezondheidsclaims verwijzen naar een effect dat het voedingsmiddel heeft op een lichaamsfunctie.
Voorbeelden: goed voor het geheugen, bevordert de darmtransit, ...

Richtsnoeren betreffende de flexibiliteit in de toegestane bewoording van gezondheidsclaims
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor levensmiddelen
Meer info op : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.01.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet