Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Levensmiddelen > Voedings- en gezondheidsclaims
Voedings- en gezondheidsclaims


  De voedingsclaims verwijzen naar de energetische waarde van het voedingsmiddel of naar de nutriënten of andere stoffen die het bevat.
Voorbeelden:light, rijk aan calcium, natuurlijke bron van vitamine, …

De gezondheidsclaims verwijzen naar een effect dat het voedingsmiddel heeft op een lichaamsfunctie.
Voorbeelden: goed voor het geheugen, bevordert de darmtransit, ...

Richtsnoeren betreffende de flexibiliteit in de toegestane bewoording van gezondheidsclaims
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor levensmiddelen
Meer info op : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.02.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet