Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Levensmiddelen > Levensmiddelen voor medisch gebruik
Levensmiddelen voor medisch gebruik


  Levensmiddelen voor medisch gebruik zijn speciaal bewerkte of samengestelde levensmiddelen die door patiënten, met inbegrip van zuigelingen, als dieetvoeding onder medisch toezicht worden gebruikt. Deze kunnen enkel onder medisch toezicht worden gebruikt. Ze zijn bestemd voor de volledige of gedeeltelijke voeding van patiënten die een beperkt, aangepast of verstoord vermogen hebben om gewone voedingsmiddelen, bepaalde nutriënten daarin of metabolieten in te nemen, te verteren, te absorberen of uit te scheiden, of die andere medisch bepaalde behoeften aan nutriënten hebben, voor de behandeling waarvan niet louter met wijziging van het normale voedingspatroon kan worden voldaan.

Een voorbeeld is het dieet op basis van aminozuren voor baby's met een allergie voor koemelkeiwitten.

Dieetvoeding voor speciale medische doeleinden mag enkel door officina-apothekers verstrekt worden. Deze voedingsmiddelen mogen alleen gebruikt worden op medisch advies.

De specifieke vereisten voor levensmiddelen voor medisch gebruik zijn uiteengezet in paragraaf
4.2. van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.. Deze bepalingen zijn een omzetting van de Richtlijn 1999/21/EG.

Deze bepalingen zullen vanaf 22 februari 2019 vervangen door de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128. Uitzondering: de huidige bepalingen met betrekking tot levensmiddelen voor medisch gebruik bestemd voor zuigelingen blijven van toepassingen tot 21 februari 2020.

Het FAVV wil benadrukken dat de verkoop van dit soort producten enkel mag plaatsvinden in de officina-apotheker en kan dus niet plaatsvinden door andere bedrijven of via doorverkoop door particulieren.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.09.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet