Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Levensmiddelen > Erkende inrichtingen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Levensmiddelen: Erkende inrichtingen


 

In art. 4, lid 2, van de Verordening (EG) nr. 853/2004 is vastgelegd dat inrichtingen waar producten van dierlijke oorsprong worden gehanteerd waarvoor Bijlage III voorschriften bevat, alleen in werking mogen zijn indien ze door de bevoegde overheid zijn erkend.

In art. 2 van de Verordening (EG) nr. 210/2013 is vastgelegd dat inrichtingen die kiemgroenten produceren moeten aan de eisen voldoen, gesteld in bijlage van de Verordening (EG) nr. 210/2013 en in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 852/2004, en alleen in werking mogen zijn indien ze door de bevoegde overheid zijn erkend.

In art. 31, lid 2, f, van de Verordening (EG) nr. 882/2004 is dan weer aan de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten opgelegd om geactualiseerde lijsten van erkende inrichtingen bij te houden en die ter beschikking te stellen van de overige Lidstaten en van het publiek.

Bij middel van artikel 5 en Bijlage V van de Verordening (EG) nr. 2074/2005 heeft de EU-Commissie voorzien in nadere regels over de wijze waarop de Lidstaten de lijsten voorstellen en toegankelijk maken voor het publiek.

Bovendien installeert de Commissie op de website van DG SANCO een specifieke pagina met links naar de plaatsen in de nationale websites waar deze lijsten zijn opgenomen.


Overeenkomstig deze benadering vindt u hieronder verschillende links:

   
 

Erkende inrichtingen uit de sectoren levensmiddelen van dierlijke oorsprong

-Categorieën van EU-erkende levensmiddelenbedrijven (PDF) (08/12/2009)
Dat document geeft de categorieën van inrichtingen, de codes en de afkortingen die in de hierna volgende lijsten worden gebruikt.

- Gedetailleerde lijsten (Belgiƫ) (PDF)

- Erkende inrichtingen van de EU-, van de EER- of van de EVA-Lidstaten


- Erkende inrichtingen in de landen buiten de EU


 
Erkende inrichtingen uit de sectoren levensmiddelen van niet dierlijke oorsprong (PDF) (gedetailleerde lijsten)
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.01.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet