Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Levensmiddelen > Additieven in levensmiddelen
Additieven in levensmiddelen


  De VERORDENING (EG) Nr. 1333/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16/12/2008 inzake levensmiddelenadditieven geeft de volgende definitie:
Een "levensmiddelenadditief" is elke stof, met of zonder voedingswaarde, die op zichzelf gewoonlijk niet als voedsel wordt geconsumeerd en gewoonlijk niet als kenmerkend voedselingrediënt wordt gebruikt, en die voor technologische doeleinden bij het vervaardigen, verwerken, bereiden, behandelen, verpakken, vervoeren of opslaan van levensmiddelen bewust aan deze levensmiddelen wordt toegevoegd, met als gevolg of redelijkerwijs te verwachten gevolg dat de stof zelf of bijproducten ervan, direct of indirect, een bestanddeel van die levensmiddelen worden. (De verordening omvat toch enkele uitzonderingen)

Omzendbrief inzake toegelaten additieven in vleesbereidingen
Zoetstof steviolglycosiden – Etikettering en reclame
Zie: Etikettering van levensmiddelen
FAQ over additieven en de additievenwetgeving
FAQ voor de consumenten

Clean label is niet steeds zo zuiver.

Het FAVV stelt vast dat er een algemene tendens bestaat bij voedingsbedrijven om E-nummers op het etiket van levensmiddelen te vermijden en producten te verdelen met een zogenaamd “clean label”. Dit kan echter leiden tot fouten in de etikettering van levensmiddelen of zelfs het gebruik van illegale additieven, die niet aan de vereisten van de wetgeving voor levensmiddelenadditieven voldoen.

Lees meer (PDF)

Meer info:
Meelverbeteraars en andere additieven in bakkerijproducten (PDF) (brood, koekjes, …) - verduidelijking van de geldende regels door het Permanent Comité voor levensmiddelen (SCOPAFF Tox) van 25 november 2015, op basis van de nota van de Europese Commissie.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.04.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet