Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Laboratoria
Laboratoria


  Het netwerk van Laboratoria heeft twee kerntaken:
  • Primo het afleveren van resultaten, die nauwkeurig zijn, binnen een afgesproken en zo’n kort mogelijke levertijd, aan een economisch verantwoorde prijs in een duurzame en veilige omgeving en
  • Secundo wetenschappelijke ontwikkelingen in het analytische domein van de voedselveiligheid stimuleren en beheren.
 


Management en Kwaliteit
Controleprogramma, Controleplan, Analyseplan
Externe laboratoria
- Erkende laboratoria
- Referentielaboratoria en andere externe
partners

- BVD laboratoria
- Trichinenlaboratoria
- TSE-laboratoria
DGZ / ARSIA
Methoden
- FAVV laboratoria
- NRL methoden
Wetgeving "Laboratoria
Seminaries & Workshops
Ringtesten
Nuttige links
- Algemene nuttige links
- AOAC
- BELAC
- CCMAS
- CEN
- CIPAC
- EC
- ISO
Labinfo
Contact
- Organigram
- Generieke mailboxen
- Hoofdbestuur FAVV
- Bestuur Laboratoria
- Dispatching
- Lijst NRL
- Andere laboratoria (beschikking 2009/712/EG): Laboratoria erkend voor rabiës
- Lijst Belgische trichinenlaboratoria

Tarieven analyses FAVV laboratoria
Retributies

Thematische lijst laboratoria
- Bestrijding van Salmonella v.7 (PDF)
- Bestrijding van BVD V.1 (PDF)

Beveiligde website "Labo's"
Bestemd voor de "externe labo's die met het FAVV samenwerken"
https://intralab.favv-afsca.be

Nieuwigheden laboratoria

18/07/2019:
Lijst Nationale Referentie Laboratoria

(v15.2)

24/06/2019:
Ringtesten:

Lijst van PT Providers  (v16)

17/06/2019:
Referentielaboratoria en andere externe partners:

Lijst van de Nationale Referentie Laboratoria (v15)

        

25/04/2019:
Trichinenlaboratoria (24/04/2019)

Lijst van de Belgische trichinenlaboratoria (v31.2)

23/04/2019:
Erkende Laboratoria: Lijst van de erkende laboratoria en de erkende analyses (v124)
15/04/2019:
Seminaries & workshops Opleidingskalender NRL 2019 (v3)
05/04/2019:
Erkende Laboratoria: Accreditatie van laboratoria voor het “Technical guidance document on shelf-life studies for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods'
05/04/2019:
Erkende Laboratoria: Bestrijding van de ziekte van Aujeszky
07/03/2019:
Erkende Laboratoria: dienstnota's (05/03/2019)
Lijst van de erkende microbiologische methoden (v26)
31/08/2018:
Erkende Laboratoria: dienstnota's
Analyseprogramma 2019: toepassing van de wet op de overheidsopdrachten. (V2)
20/08/2018:
Erkende Laboratoria: dienstnota's (17/08/2018)
Analyseprogramma 2019: toepassing van de wet op de overheidsopdrachten.
31/08/2018:
Erkende Laboratoria: dienstnota's
Nationale programma’s voor de bestrijding van Salmonella bij pluimvee – samenvatting (v 7)
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.07.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet