Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Laboratoria
Laboratoria


  Het netwerk van Laboratoria heeft twee kerntaken:
  • Primo het afleveren van resultaten, die nauwkeurig zijn, binnen een afgesproken en zo’n kort mogelijke levertijd, aan een economisch verantwoorde prijs in een duurzame en veilige omgeving en
  • Secundo wetenschappelijke ontwikkelingen in het analytische domein van de voedselveiligheid stimuleren en beheren.
 


Management en Kwaliteit
Controleprogramma, Controleplan, Analyseplan
Externe laboratoria
- Erkende laboratoria
- Referentielaboratoria en andere externe
partners

- BVD laboratoria
- Trichinenlaboratoria
- TSE-laboratoria
DGZ / ARSIA
Methoden
- FAVV laboratoria
- NRL methoden
Wetgeving "Laboratoria
Seminaries & Workshops
Ringtesten
Nuttige links
- Algemene nuttige links
- AOAC
- BELAC
- CCMAS
- CEN
- CIPAC
- EC
- ISO
Labinfo
Contact
- Organigram
- Generieke mailboxen
- Hoofdbestuur FAVV
- Bestuur Laboratoria
- Dispatching
- Lijst NRL
- Andere laboratoria (beschikking 2009/712/EG): Laboratoria erkend voor rabiës
- Lijst Belgische trichinenlaboratoria

Tarieven analyses FAVV laboratoria
Retributies

Thematische lijst laboratoria
- Bestrijding van Salmonella v.7 (PDF)
- Bestrijding van BVD V.1 (PDF)

Beveiligde website "Labo's"
Bestemd voor de "externe labo's die met het FAVV samenwerken"
https://intralab.favv-afsca.be

Nieuwigheden laboratoria
25/05/2020:
Erkende Laboratoria: Lijst van de erkende laboratoria en de erkende analyses (v138)

19/05/2020
Ringtesten:   PT -2019 -2018 -2017 Multimycotoxinen

12/05/2020:
Controleprogramma:

Dossier 299 in LABNET (residu’s van bestrijding-middelen in voedingsmiddelen en dierenvoeders)

21/04/2020:
Controleprogramma:

Dossier 292 in LABNET (analyse van migratie uit voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, analyse van TTX en PSP in weekdieren)

17/04/2020:
Erkende Laboratoria: dienstnota's (16/04/2020)
Nationale programma's voor de bestrijding van salmonella bij pluimvee - (v9)

07/04/2020:
Trichinenlaboratoria

Lijst van de Belgische trichinenlaboratoria (v31.7)

31/03/2020:
Controleprogramma:

Dossier 289 in LABNET (analyses van residu’s van diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en chemische elementen)

26/03/2020:
Controleprogramma:

Dossier 288 in LABNET (GGO, fytopathologie, PCB-Dioxines, kleurstoffen en chemische elementen)

26/03/2020:
Controleprogramma: (25/03/2020)

Dossier 287 in LABNET (microbiologische analyses)

24/03/2020:
Controleprogramma:

Dossier 286 in LABNET (GGO in voedingsmiddelen en in dierenvoeders)

20/03/2020:
Lijst Nationale Referentie Laboratoria

(v16)

16/03/2020:
Controleprogramma:

Impact van COVID-19

16/03/2020:
Erkende Laboratoria: dienstnota's
Impact van COVID-19
12/03/2020
Wetgeving: (10/03/2020)

Beslissing van 10 januari 2020

06/03/2020:
Erkende Laboratoria: Lijst van de erkende laboratoria en de erkende analyses (v135)

03/03/2020:
Controleprogramma: (02/03/2020)

Dossier 282 in LABNET (residu’s van bestrijdings-middelen in voedingsmiddelen, dierenvoeders en water)

02/03/2020
Wetgeving:

Beslissing van 19 februari 2020

24/02/2020:
Trichinenlaboratoria

Lijst van de Belgische trichinenlaboratoria (v31.6)

20/02/2020
Ringtesten:   (24/01/2020) PT3 -2019 – Detectie van Salmonella spp. in dierlijke faeces

18/02/2020:
Erkende Laboratoria: dienstnota's
Lijst van de erkende microbiologische methoden (v28)

13/02/2020:
Controleprogramma:

Dossier 279 in LABNET (GGO in voedingsmiddelen en in dieren-voeders en microbiologische analyses)

11/02/2020:
Seminaries & workshops Opleidingskalender NRL 2020 (v1)

04/02/2020
Ringtesten: PARATUBERCULOSE (PTU)

31/01/2020
Ringtesten: MYCOPLASMA GALLISETICUM

30/01/2020
Ringtesten: Q-KOORTS (QFV)

28/01/2020
Ringtesten: BOVIENE VIRALE DIARREE VIRUS(BVDV)

27/01/2020
Erkende Laboratoria: dienstnota's

Salmonella stammen afkomstig van karkassen van slacht-kuikens en mestkalkoenen (nekvel) in het kader van de autocontrole in 2020

17/01/2020
Ringtesten:   AFRIKAANSE VARKENSPEST (ASF)

14/01/2020
Ringtesten: INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITIS (IBR)

13/01/2020
Ringtesten: BLAUWTONG VIRUS (BTV)

13/01/2020:
Wetgeving:

Bericht van 11 december 2019

19/12/2019
Ringtesten:   BRUCELLOSE (BRU)

13/12/2019
Ringtesten: ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB)

10/12/2019:
Erkende Laboratoria: dienstnota's

Accreditatie van laboratoria voor het “Technical guidance document on shelf-life studies for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods"

12/11/2019
Ringtesten: SCRAPIE (SCR)

12/11/2019:
Controleprogramma:

Dossier 267 in Labnet: MOSH/MOAH in [volledige en opvolg-] zuigelingenvoeding

08/11/2019:
Wetgeving:

Beslissing van 17 oktober 2019

01/10/2019
Trichinenlaboratoria: Nota aan de officiële laboratoria die trichinenlarven opsporen

27/09/2019
Ringtesten: PT-2019-NRL-TE-FASFC

26/09/2019:
Erkende Laboratoria: Lijst van de erkende routinemethoden en de erkende apparatuur voor de officiële bepaling van de kwaliteit van de melk (v9)

12/08/2019
Ringtesten: PT-2019-NRL-FCM-FASFC

05/08/2019:
Erkende Laboratoria:

Rapportering van analyseresultaten door de externe laboratoria

30/07/2019:
TSE Laboratoria: Instructies aan de erkende laboratoria voor het uitvoeren van TSE tests (v2)

24/06/2019:
Ringtesten:

Lijst van PT Providers  (v16)

17/06/2019:
Referentielaboratoria en andere externe partners:

Lijst van de Nationale Referentie Laboratoria (v15)        

05/04/2019:
Erkende Laboratoria: Accreditatie van laboratoria voor het “Technical guidance document on shelf-life studies for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods'
05/04/2019:
Erkende Laboratoria: Bestrijding van de ziekte van Aujeszky
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.05.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet