Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen > Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen
Export van levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen


 
Algemene instructie
Algemene certificaten
Update
Landspecifiek gedeelte
Export erkende inrichtingen
 
AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!
 
Disclaimer voor de uitvoerder
BeCert : Applicatie voor het elektronisch indienen voor het aanvragen van exportcertificaten


Algemene instructie

 
Algemene instructie voor de export naar derde landen van levende dieren, sperma, embryo’s, broedeieren en eicellen (PDF)
Aanvraag goedkeuring quarantaineruimte / isolatieruimte – Melding van het plaatsen van dieren in quarantaine / isolatie
Bijlage bij het certificaat voor de uitvoer van rundsperma of sperma van paardachtigen (PDF) (16/03/2018)


Naar bovenAlgemene certificaten

 
Uniform voorblad voor de veterinaire certificaten voor uitvoer van levende dieren
Uniform voorblad voor de veterinaire certificaten voor uitvoer van broedeieren / sperma / eicellen / embryo's
Broedeieren
Eendagskuiken uitgezonderd die van loopvogels
Varkensperma
 • Instructie:
 • IB.AA.03.01 (PDF) (30/10/2013)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.03.01: Varkensperma (30/10/2013)
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP (18/09/2018)
Rundersperma
Varkens
 • Instructie:
 • IB.AA.05.01 (PDF) (12/06/2013)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.05.01: Fok- en gebruiksvarken (12/06/2013)
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP (18/09/2018)
 • Instructie:
 • IB.AA.06.01 (PDF) (12/06/2013)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.06.01: Slachtvarkens (12/06/2013)
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP (18/09/2018)
Sperma van schapen en geiten
Paarden
Sperma van paardachtigen
Pluimvee
 • Instructie:
 • IB.AA.10.02 (PDF) (10/05/2017)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.10.02 (PDF): Fok- en gebruikspluimvee met uitzondering van loopvogels (10/05/2017)
Runderen
 • Instructie:
 • IB.AA.11.02 (PDF) (03/10/2013)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.11.02 : Slachtrunderen (03/10/2013)
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT
  (29/03/2019)
 • Instructie:
 • IB.AA.12.03 (PDF) (20/01/2015)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.12.03 : Fok- en gebruiksrunderen (20/01/2015)    Beschikbaar via BeCert  
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT (29/03/2019)
Eicellen en embryo's van paardachtigen
Embryo's van runderen
Eicellen en embryo's van schapen en geiten
Honden/Katten
 • Instructie:
 • IB.AA.17.02 (PDF) (22/03/2019)
 • Certificaat:
 • EX.VTL.AA.17.02 (PDF) (22/03/2019)
  Opgelet! De validatie van het naar behoren ingevulde certificaat gebeurt door een officiële dierenarts, neem vooraf contact op met uw LCE om de deadlines voor de aanvraag te weten (12/04/2019)
Vogels, andere dan pluimvee
Niet-geharmoniseerde dieren


Naar bovenUpdate

 
2019
01 (C-U) - 02 (AR) - 03 (C-U) - 04 (AM) - 05 - 06 (C-U) - 07 (ID) - 08 (AA) - 09 (BR) - 10 - 11 (LB) - 12 (ZA)
2018
01 (UA) - 02 (TR) - 03 (RS) - 04 (IL) - 05 (CO) - 06 (AA) - 07 (MA) - 08 (IL) - 09 (KZ) - 10 (UY)
11 (AZ) - 12 (AZ) - 13 (CN) - 14 (US) - 15 (AA) - 16 (HK) - 17 (CN) - 18 (CN)
2017
01 (BR) - 02 (AR) - 03 (AA) - 04 (CN) - 05 - 06 (AA) - 07 (AR) - 08 (CO) - 09 (AA) - 10 (MA)
11 (TR) - 12 (AA) - 13 (AA) - 14 (MX) - 15 (TR) - 16 (CL) - 17 (AU) - 18 (AR) - 19 (AU) - 20 (CL)
21 (CW) - 22 (VN) - 23 (AA) - 24 (CO) - 25 (KR) - 26 - 27 (TR)- 28 (MD) - 29 (RU)
2016
01 (ZA) - 02 (BR) - 03 (TR) - 04 (ZA) - 05 (DZ) - 06 (CN) - 07 (TR) - 08 (MX) - 09 (AA) - 10 (BR)
11 (SA) - 12 (JP) - 13 (ZA) - 14 (IL) - 15 (UY) - 16 (MX) - 17 (TR) - 18 (ZA) - 19 (AR) - 20 (BR)
21 (CN) - 22 (IL)
2015
01 (SA) - 02 (CL) - 03 (TR) - 04 (AU) - 05 (CA) - 06 (US) - 07 (CL) - 08 (CA) - 09 (LB) - 10 (C-U)
11 (ZM) - 12 (BF) - 13 (GH) - 14 (DJ)- 15 (LR) - 16 (NA) - 17 (TZ) - 18 (CL) - 19 (BR) - 20 (MA)
21 (PS) - 22 (TN) - 23 (AR) - 24 (LB)- 25 (NZ) - 26 (MX) - 27 (CN) - 28 (MA) - 29 (TR) - 30 (BR)
31 (ZA)


Naar boven


Landspecifiek gedeelte

 
Landen:
  Algerije
Hommels  Beschikbaar via BeCert
Paarden  Beschikbaar via BeCert
  Argentinië
Paardensperma
Diepgevroren rundersperma
Definitieve uitvoer van paarden
Tijdellijke uitvoer van paarden
Duiven  Beschikbaar via BeCert
Aanvraag goedkeuring quarantaine/isolatieruimte
Honden en katten
  Australië

Opgelet !!! Pré-certificaat - directe uitvoer van paarden vanuit België naar Australië is niet mogelijk.

Paarden
  Azerbeidzjan
Rundersperma
Broedeieren
  Brazilië
Honden en katten
Definitieve uitvoer van paarden
Paardensperma  Beschikbaar via BeCert
Siervogels en sportduiven  Beschikbaar via BeCert
  Burkina Faso
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Canada
Varkenssperma
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Reisduiven
Paardensperma  Beschikbaar via BeCert
Paarden
Fokvarkens
  Chili
Rundersperma
Paardensperma
Siervogels  Beschikbaar via BeCert
Rundereicellen en -embryo's
Paardachtigen
  China
Duiven  Opgelet NewCastle Disease
Hommels
Paarden
Wilde katachtigen
Rundersperma
Siervogels
  Colombia
Paardachtigen
Varkens  Opgelet AVP
Sperma van schapen
Paardensperma
Rundersperma
  Cuba
Rundersperma
  Curacao
Vogels
Broedeieren en eendagskuikens
  Djibouti
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Ecuador
Paardensperma
  Egypte
Eendagskuikens
 

Douane-unie / Euraziatische Economische Unie
(Kazachstan, Russische Federatie, Wit-Rusland, Armenië)
Armenië:
Opgelet! Vanaf 1 januari 2019 zijn de certificaten voor de Douane-unie voor de volgende producten niet meer geldig voor export naar Armenië.
Indien er export van de vermelde producten gepland is in de nabije toekomst, vragen we u contact op te nemen met de LCE.
 • Fokvarkens
 • Fokrunderen
 • Runderembryo’s
 • Paardensperma
 • Paardenembryo’s
Paarden
Eéndagskuikens en broedeieren  
De doorvoer van levend pluimvee op het grondgebied van Kazachstan is niet toegestaan vanwege de ziekte van Newcastle (02/04/2019)
Hommels
Rundersperma
Varkensperma
  Ghana
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Hong Kong
Paarden
  Filippijnen
Instructie
Veterinair certificaat
 • EX.VTL.PH.01.01 Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens
 • Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP (21/09/2018)
 • EX.VTL.PH.02.01 Varkenssperma
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP (18/09/2018)
  Indonesië
Rundersperma  VERPLICHT via BeCert!
Runderembryo's  VERPLICHT via BeCert!
Vragenlijst (28/01/2014)
  Israël
Opgelet!!! In de kader van uitvoer naar Israël: de officiële stempel van de certificerende agent moet in zijn geheel op elke pagina van het certificaat worden gezet, in plaats van gewaaierd over alle pagina’s.
De handtekening van de certificerende agent dient ook op elke pagina van het certificaat te worden gezet.


Varkenssperma
Paarden
Eendagskuikens en broedeieren
Vogels  
Paardensperma
  Japan
Proefknaagdieren
Levende knaagdieren
Levende zoogdieren
Levende vogels  Beschikbaar via BeCert
Paarden
  Libanon
Slachtrunderen 
Rundersperma
Fokrunderen  Beschikbaar via BeCert  
Additionele verklaring voor het Schmallenbergvirus (28/05/2015)
Additionele verklaring voor Blauwtong (14/05/2019)
  Liberia
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Madagaskar
Varkenssperma
  Maleisië
Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens 
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
  Marokko
Rundersperma
Paarden voor definitieve invoer
Paarden voor tijdelijke invoer
Runderen voor vetmesting
Fokrunderen
Paardensperma  Beschikbaar via BeCert
Siervogels  Beschikbaar via BeCert
Additionele verklaring inzake het Schmallenbergvirus (05/07/2013)
Eendagskuikens
  Mexico
Paarden
Paardensperma  Beschikbaar via BeCert
Broedeieren 
Eendagskuikens
Rundersperma
  Moldavië
Alle producten
Certificaat
Link naar Traces website (17/01/2018) : https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/security/askLogin.do
  Namibië
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Nepal
Eendagskuikens
  Nieuw Caledonië
Paarden- en ezelsperma
  Nieuw Zeeland
Rundersperma
  Oekraïne
Fokvarkens
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Varkensperma  Beschikbaar via BeCert
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Hommels
  Palestijnse gebieden
Alle producten
  Paraguay
Honden en katten
  Saoedie-Arabië
Broedeieren
Eendagskuikens
Vogels
  Servië
Levende varkens 
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Paarden
Rundersperma
  Singapore
Levende vogels  
  Tanzania
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Thailand
Huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Gesloten lijst (PDF) (Versie 2 - 27/02/2013)
  Tunesië
Paarden
Vissen
Paardensperma
Rundersperma
Siervogels
Mestrunderen
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT
  Turkije
Rundersperma
Runderen
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT
  Uruguay
Paardensperma
Paardenembryo's
Rundersperma
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT
Honden en katten
  Verenigde Staten
Niet door micromanipulatie behandelde paardenembryo's
Varkenssperma
Paardensperma
Paarden
  Vietnam
Als huisdier gehouden fok- en/of gebruiksvarkens
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Rundersperma
  Zambia
Eendagskuikens  Beschikbaar via BeCert
  Zuid-Afrika
Varkenssperma
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Fok- en/of gebruiksvarkens
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP
Levende vogels
Opgelet Aviaire Influenza en NewCastle Disease
Honden
Katten
Hondensperma
Paarden  Beschikbaar via BeCert
Aanvraag goedkeuring quarantaine/isolatieruimte (16/04/2014)
  Zuid-Korea
Paarden
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.05.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet