Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Export van diervoeders


 
Aflevering van certificaten
Export van Verwerkte Dierlijke Eiwitten (VDE) en producten die VDE bevatten

Certificaten voor export naar derde landen :

 
AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!
 
 
Aflevering van certificaten

  Instructie tot certificering voor de uitvoer van diervoeders (PDF) (V5) (01/08/2016)

Opgelet: nieuwe contactadressen (PDF) om aanvraag van certificaten in te dienen.

 • Aanverwant document 1 (PDF) : Voorleggen van certificaten via internet.
 • Aanverwant document 2 (PDF) : Voorbeeld van een certificaat via internet in te vullen.
 • Aanverwant document 3 (DOC) : Formulier voor het aanvragen van een certificaat voor de uitvoer van diervoeders naar derde landen.
 • Aanverwant document 4 (DOC) : Verklaring betreffende de aflevering van een certificaat voor de uitvoer naar een derde land waarvoor het FAVV niet over de certificatie-eisen beschikt.
 • Aanverwant document 5 (DOC) : Verklaring betreffende de zending van certificaten voor de uitvoer van diervoeders door een andere dienst dan de post.


Naar bovenAlgemene certificaten

 

Deze certificaten mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer het land van bestemming is opgenomen in het keuzemenu op het einde van het gekozen certificaat en geen meer specifieke voorschriften vermeld staan onder “landspecifieke certificaat”.
De lijst met landen wordt in het Engels weergegeven, volgens alfabetische volgorde. Indien een land van bestemming niet opgenomen is in het keuzemenu van het gekozen algemeen certificaat, volstaat het dit certificaat aan te vragen via het aanvraagformulier (Zie Aanverwant document 4 onder "Instructie tot certificering voor de uitvoer van diervoeders").

(*)Sommige landen leggen op dat het certificaat is opgesteld in hun eigen landstaal.

Deze certificaten mogen uitsluitend worden gebruikt wanneer het land van bestemming is opgenomen in het keuzemenu op het einde van het gekozen certificaat.

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels BEVATTEND product van dierlijke oorsprong
 • Certificaat (Engels/Frans/Nederlands) :
 • EX PFF AA 05 03 (PDF) (29/03/2018)   Beschikbaar via Becert

  opgelet Afrikaanse varkenspest

  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest (04/04/2019)

 • Instructie:
 • IB.PFF.AA.05.03 (PDF) (04/04/2018)

Aandacht: Sinds 03/02/2016 is verordening (EU) nr. 2016/27 tot wijziging van de bijlagen III en IV bij verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, van kracht. Deze verordening legt specifieke voorwaarden op voor de export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten. Een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met de bevoegde autoriteit van het invoerende land is daarentegen niet langer vereist - (05/02/2016)

Instructie:

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels ZONDER enig product van dierlijke oorsprong
Registratie van een inrichting

Voor Wit-Rusland, de Russische Federatie en Kazachstan dienen de certificaten worden afgedrukt op beveiligd papier.

Registratie van (een) product(en)

Voor Wit-Rusland, de Russische Federatie en Kazachstan dienen de certificaten worden afgedrukt op beveiligd papier.


Bijkomende certificering
 • Certificaat (Engels/Frans/Nederlands) :
 • EX.PFF.AA.11.01 (PDF) (24/12/2013)

Voor sommige derde landen met name Argentinië, Brazilië, Chili, Ecuador, Nicaragua, Peru, Saoedi-Arabië en Uruguay, kan op vraag van de operator bij het certificaat voor registratie van een product een bijkomende certificering worden afgeleverd, waarin de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het(de) betrokken product(en) is(zijn) opgenomen. De operator die een dergelijke bijkomende certificering wenst, dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat voor registratie van een product, een verklaring op erewoord van de producent te voegen, waarin de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het(de) betrokken product(en) is(zijn) opgenomen. Het nummer van het certificaat voor registratie van een product dient vermeld te worden onder "Bijkomende certificering voor".


U kan zelf de certificaten invullen en per mail versturen.


Naar boven


Landspecifieke certificaten

  U kan zelf de certificaten hieronder invullen en per mail versturen.

Landen:
  Algerije (DZ)
Minerale dicalciumfosfaat
Voormengsels (bv. vitaminen complexen, mineralen complexen, vitaminen-mineralen complexen)

Methionine

 • Certificaten :
  • Gezondheids- en diergeneeskundig certificaat :

  EX.PFF.DZ.01.01 - (13/06/2019)

  • Certificaat van afwezigheid van radioactiviteit en afwezigheid van besmetting, Certificaat van bestralingsafwezigheid :

  EX.PFF.DZ.01.01 Annexe 1 - (13/06/2019)

  • Verklaring betreffende PCB/dioxine :

  EX.PFF.DZ.01.01 Annexe 2 - (13/06/2019)

  • Certificaat van een product :

  EX.PFF.DZ.09.01 - (13/06/2019)

 • Instructie :

IB.PFF.DZ.09.01 - (13/06/2019)

Specifieke modellen van certificaten vereist voor visvoeders en melkvervangers (certificaten nog in ontwikkeling).
  Australië (AU)
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong
Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong
  Bangladesh (BD)
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong
Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong
  Bosnië en Herzegovina (BA)
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorpsrong
Diervoeders van niet-dierlijke oorsprong
 • Certificaat:
 • EX.PFF.BA.02.01 (PDF) (13/03/2014)   Beschikbaar via Becert
  Bijlage (PDF) aan het certificaat (13/03/2014)

  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van BT - (28/03/2019)

 • Instructie:
 • RI.PFF.BA.02.01 (PDF) (13/03/2014)
Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder

Bosnië en Herzegovina integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten (bv. verwerkte dierlijke eiwitten, melkproducten, hondenkluiven, blikvoeder voor gezelschapsdieren, ….). De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (04/09/2015)
  Brazilïe (BR)
Diervoeders met melkproducten als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong
Meel en olie van aquatische dieren voor diervoeding
Registratie van een Belgische diervoerderinrichting
Geëxtrudeerde of gepelletiseerde diervoeders
  Brunei Darussalam (BN)
Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren bevattend producten van dierlijke oorsprong
Voeders voor gezelschapsdieren zonder producten van dierlijke oorsprong
  Canada (CA)
Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten
Hittebehandelde voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten
Voeders voor siervogels en voeders voor knaagdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten
Verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van niet herkauwers
  Chili (CL)
Voeder voor gezelschapsdieren/hondenkluiven
Bloedmeel en gedroogde bloedproducten afkomstig van runderen, varkens en/of pluimvee bestemd voor diervoeding
Verenmeel
  China (CN)

Embargo van China omwille van New-Castle disease voor pluimveeproducten die rechtstreeks of onrechtstreeks worden ingevoerd vanuit de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Volgens informatie die niet werd bevestigd door een officieel schrijven is het embargo ook van toepassing op voeders voor gezelschapsdieren die ingrediënten van pluimvee bevatten en die geproduceerd werd in de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de operator na te gaan of de producten die hij wenst te exporteren bij invoer in China zullen aanvaard worden. De operator dient zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat te richten aan de bevoegde lokale controle-eenheid, samen met de ingevulde en ondertekende verklaring zoals deze beschikbaar is in aanverwant document 4 van de instructie “Certificering voor de uitvoer van diervoeders” waarin de operator verklaart zich ervan bewust te zijn dat de export op zijn eigen risico plaatsvindt. (17/04/2019)

Voeders voor gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke oorsprong
  Colombia (CO)
Voeders voor gezelschapsdieren (honden en katten) bevattend product van dierlijke oorsprong
 


Douane-unie (C-U) / Euraziatische Economische Unie (EEU)
Armenië
Kazachstan
Russische Federatie
Wit-Rusland
  Ecuador (EC)
Additieven, voormengsels en mengvoeders

De invoer in Ecuador is toegestaan vanuit landen en bedrijven die voorafgaand door de bevoegde overheid van Ecuador zijn goedgekeurd (zie instructie voor meer gedetailleerde informatie inzake het aanvragen van een bedrijfsgoedkeuring).
  Filippijnen (PH)
Verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van vismeel
 • Certificaat:
 • EX.PFF.AA.05.03

  opgelet Afrikaanse varkenspest

  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest. (04/04/2019)

 • Instructie:
 • IB.PFF.PH.01.01 (PDF) (17/10/2017)
  Aandacht: Sinds 03/02/2016 is verordening (EU) nr. 2016/27 tot wijziging van de bijlagen III en IV bij verordening (EG) nr. 999/2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën, van kracht. Deze verordening legt specifieke voorwaarden op voor de export van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten. Een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met de bevoegde autoriteit van het invoerende land is daarentegen niet langer vereist (05/02/2016)
 • Bedrijvenlijst (PDF) (25/06/2019)
  Hong-Kong (HK)
Voeders voor gezelschapsdieren die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten
  India (IN)
Voeder voor garnalen

Voeder voor honden en katten dat producten van dierlijke oorsprong bevat,

Voeder voor siervogels dat producten van dierlijke oorsprong bevat
Verwerkt verenmeel

Voor zover ons bekend, worden de invoereisen steeds vermeld op een invoervergunning als het gaat om diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten. De invoervergunning legt specifieke invoervoorwaarden op. Het algemeen model van certificaat mag dan ook niet worden gebruikt. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de certificerende agent de invoervergunning voor te leggen, die door de bevoegde autoriteit van India afgeleverd werd voor de producten van de zending. In geval van export van diervoeders voor dewelke de Indische autoriteit een invoervergunning afgeleverd heeft, die verklaringen bevat die verschillend zijn van deze die vermeld zijn in hierboven vermelde certificaten, dient de operator bij het FAVV een aanvraag tot ontwikkeling van een nieuw model van certificaat in te dienen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van de invoervergunning die afgeleverd werd door de Indische autoriteit voor het betreffende product (17/12/2015)
  Indonesië (ID)
Voeders voor honden en katten die producten van dierlijke oorsprong bevatten en die in België geproduceerd werden
Voeders voor gezelschapsdieren (uitgezonderd honden en katten) die producten van dierlijke oorsprong bevatten en die in België geproduceerd werden
Verwerkte dierlijke eiwitten van pluimvee
  Islande (IS)
Diervoeders die melk of melkderivaten bevatten
  Israël (IL)

Opgelet !!! In de kader van uitvoer naar Israël: de officiële stempel van de certificerende agent moet in zijn geheel op elke pagina van het certificaat worden gezet, in plaats van gewaaierd over alle pagina’s. De handtekening van de certificerende agent dient ook op elke pagina van het certificaat te worden gezet

Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten die in België werden geproduceerd
Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten die in België werden geproduceerd
Verklaring voeder voor gezelschapsdieren
Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten en die geproduceerd werden in een andere EU-lidstaat dan België
Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten en die geproduceerd werden in een andere EU-lidstaat dan België
Visvoeders geproduceerd in België - Certificaat van registratie van een inrichting
Visvoeders geproduceerd in België - Dierenarts certificaat
Visvoeders geproduceerd in een derde land - Dierenarts certificaat
Diervoeders zonder producten van dierlijke oorsprong
Pluimvee-/veren- en vismeel
Specifieke modellen van certificaten vereist voor hondenkluiven, melkvervangers en diervoeders met ingrediënten van dierlijke oorsprong (certificaten nog in ontwikkeling).
  Japan (JP)
Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten
 • Certificaat:
 • EX.PFF.JP.01.01 (PDF) (13/11/2015)   Beschikbaar via Becert

  opgelet Afrikaanse varkenspest

  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest (04/04/2019)

 • Instructie:
 • IB.PFF.JP.01.01 (PDF) (30/06/2017)
Melkproducten bestemd voor diervoeding en/of diervoeders die melkproducten bevatten
Collageen en gelatine   Beschikbaar via Becert
  Kosovo (XK)
Een specifiek certificaat is vereist voor diervoeders met ingrediënten van dierlijke oorsprong. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (11/07/2017)
Voeders voor gezelschapsdieren/hondenkluiven die producten van dierlijke oorsprong bevatten
  Marokko (MA)
Diervoeders
Voeders voor honden en katten die producten van dierlijke oorsprong bevatten
Gelatine
Een specifiek certificaat voor de export van gelatine bestemd voor diervoeding is noodzakelijk. Geïnteresseerde operatoren kunnen zich melden bij de LCE voor de ontwikkeling van dit certificaat en bijbehorende instructiebundel (14/02/2017)
  Mexico (MX)
Voeding voor gevogelte, runderen, varkens, katten en honden met ingrediënten afkomstig van runderen, geiten, schapen, varkens of aquatische dieren
 • Certificaat:
 • Certificaat in ontwikkeling (28/05/2018)
Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong
 • •Voor diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong kan het algemeen certificaat (EX.PFF.AA.06.03) worden afgeleverd op risico van de exporteur (zie ‘Document connexe 4’ van de instructie tot certificering), met vermelding van de gegevens van de fabrikant als aanvullende verklaring (28/05/2018)
  Montenegro (ME)

Montenegro integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV (19/09/2018)

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren die producten van dierlijke oorsprong bevatten, uitgezonderd blikvoeder
  Nieuw Caledonië (NC)
Diervoeders van dierlijke oorsprong
  Nieuw-Zeeland (NZ)
Diervoeders die hittebehandelde melk of melkproducten als enig product van dierlijke oorsprong bevatten
  Noord-Macedonië (MK)

Het bijkomende en voor de Douane-unie (BY,RU en KZ), Noord - Macedonië (MK) en Oekraïne (UA) specifieke sectorale monitoringsplan van BFA is goedgekeurd en geldig tot 31 december 2019.

Diervoeders (mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels) uitgezonderd visvoeder
Visvoeder
Melk, melkproducten en melkderivaten
Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder
Hondenkluiven
  Oekraïne (UA)

Het bijkomende en voor de Douane-unie (BY,RU en KZ), Macedonië (MK) en Oekraïne (UA) specifieke sectorale monitoringsplan van BFA is goedgekeurd en geldig tot 31 december 2019.

Diervoeders zonder producten van dierlijke oorsprong
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong, uitgezonderd voeder voor gezelschapsdieren
 • Certificaat:
 • EX.PFF.UA.05.03 (24/08/2017)    Beschikbaar via Becert
  Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP bij everzwijnen in België (18/09/2018)
 • Instructie:
 • IB.PFF.UA.05.03 (PDF)  (24/08/2017)

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren dat producten van dierlijke oorsprong bevat, uitgezonderd blikvoeder

 • Een model van gezondheidscertificaat werd ontvangen van de bevoegde overheid van Oekraïne.

  Onderhandelingen hierover met de bevoegde overheid van Oekraïne zijn lopende.

Blikvoeder voor gezelschapsdieren

 • Een model van gezondheidscertificaat werd ontvangen van de bevoegde overheid van Oekraïne.

  Onderhandelingen hierover met de bevoegde overheid van Oekraïne zijn lopende.
  Palestijns grondgebied
Instructie
  Panama (PA)
Melkvervangers
Voeders voor vissen die schaaldieren en/of schaaldierproducten bevatten
  Peru (PE)

Bloedproducten afkomstig van varkens bestemd voor diervoeding

Aandacht : Het certificaat kan momenteel niet worden afgeleverd. Een audit van de betrokken Belgische operatoren is vereist alvorens export vanuit België kan worden toegestaan (19/07/2019)

Collageen en gelatine
  Servië (RS)

Servië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten (bv. visolie, bloedproducten, verwerkte dierlijke eiwitten, ….). De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV.

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder
Blikvoeder voor gezelschapsdieren, bestemd voor verzending naar of doorvoer door de Republiek Servië
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong
 • Certificaat:
 • EX.PFF.RS.05.01 (PDF) (29/01/2015)    Beschikbaar via Becert

  opgelet Afrikaanse varkenspest

  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest (04/04/2019)

 • Instructie:
 • IB.PFF.RS.05.01 (PDF) (29/01/2015)
Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong
Bloedproducten die als voedermiddel kunnen worden gebruikt
 • Certificaat:
 • EX.PFF.RS.10.01 (PDF) (09/05/2017)   Beschikbaar via Becert

  opgelet Afrikaanse varkenspest

  Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest (04/04/2019)

 • Instructie:
 • IB.PFF.RS.10.01 (PDF) (09/05/2017)
Dierlijke bijproducten bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren
Niet voor menselijke consumptie bestemde visolie die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt (27/07/2017)
Verwerkte dierlijke eiwitten
  Seychellen (SC)
Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten
  Singapore (SG)
Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren bevattend product van dierlijke oorsprong  Taiwan (TW)
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong (m.u.v. honden- en kattenvoeder dat ingrediënten afkomstig van evenhoevigen en/of pluimvee bevat)
Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong
Voeder voor honden en katten dat ingrediënten van evenhoevigen en/of pluimvee bevat
  Thailand (TH)
Thailand legt specifieke eisen op voor de invoer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE).
Een specifiek model van certificaat werd uitgewerkt voor de export van VDE van niet-herkauwers van België naar Thailand.
Indien een operator VDE die niet vallen onder het toepassingsgebied van dit certificaat wenst uit te voeren naar Thailand, dient deze operator de exportvoorwaarden van Thailand voor te leggen zodat een specifiek model van certificaat kan uitgewerkt worden. (01/02/2018)
Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers en bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren, met uitzondering van vismeel
  Tunesië (TN)

Voor de export van verwerkt voeder of blikvoeder voor gezelschapsdieren worden specifieke modellen van certificaten gevraagd door de bevoegde overheid van Tunesië. In geval van exportinteresse, kan de operator een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij zijn LCE. (18/08/2017)

Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten, uitgezonderd diervoeders voor gezelschapsdieren
  Turkije (TR)

Opgelet ! Door de bevoegde overheid van Turkije wordt gevraagd om naast het containernummer of de identificatie van de vrachtwagen ook het zegelnummer te vermelden op het certificaat.

Indien de geldigheid niet vermeld wordt op het certificaat, zal deze 7 dagen bedragen voor luchttransport (vanaf de datum die vermeld wordt op het certificaat), 15 dagen voor transport via de weg, 30 dagen voor transport via het spoor en 60 dagen voor zeetransport.

Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten
Blikvoeder voor gezelschapsdieren
Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong, uitgezonderd blikvoeder
Diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong
Dierlijke bijproducten bestemd voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren 
Verwerkte dierlijke eiwitten, met in begrip van mengsels en producten (met uitzondering van voeder voor gezelschapsdieren) die dergelijke eiwitten bevatten     Beschikbaar via Becert
Een specifiek model van certificaat is vereist voor visolie. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van het certificaat indienen bij het FAVV.
Gesmolten vet
  Verenigde Arabische Emiraten (AE)

We wensen alle operatoren te informeren dat er momenteel een zending geblokkeerd is aan de grens met Abu Dhabi. Volgens de informatie, momenteel ter onze beschikking, zijn er bijkomende verklaringen nodig op het algemeen certificaat. We raden operatoren aan om bij de AE te verifiëren of het algemeen certificaat, zonder bijkomende verklaringen, aanvaard zal worden. (27/04/2017)
  Verenigde Staten (US)
Varkensgelatine
Diervoeders bevattend product van dierlijke oorsprong
  Vietnam (VN)

Vietnam legt specifieke eisen op voor de invoer van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE).
Een specifiek model van certificaat werd uitgewerkt voor de export van VDE van niet-herkauwers van België naar Vietnam.
Indien een operator VDE die niet vallen onder het toepassingsgebied van dit certificaat wenst uit te voeren naar Vietnam, dient deze operator de exportvoorwaarden van Vietnam voor te leggen zodat een specifiek model van certificaat kan uitgewerkt worden. (01/02/2018)

Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet herkauwers of bloedproducten afkomstig van niet herkauwers bestemd voor de vervaardiging van voeders voor gezelschapsdieren en/of voor de vervaardiging van voeders voor aquacultuurdieren.

Lijst van Belgische inrichtingen (PDF) (21/08/2019)
  Zuid-Afrika (ZA)

De invoervoorwaarden worden steeds vermeld op een invoervergunning als het gaat om diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten. Het algemeen model van certificaat mag dan ook niet worden gebruikt. De operator dient bij zijn aanvraag voor het bekomen van het certificaat aan de certificerende agent de invoervergunning voor te leggen, die door de bevoegde autoriteit van Zuid-Afrika afgeleverd werd voor de producten van de zending.
In geval van export van diervoeders voor dewelke de Zuid-Afrikaanse autoriteit een invoervergunning afgeleverd heeft, die verklaringen bevat die verschillend zijn van deze die vermeld zijn in hieronder vermelde certificaten, dient de operator bij het FAVV een aanvraag tot ontwikkeling van een nieuw model van certificaat in te dienen. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van de invoervergunning die afgeleverd werd door de Zuid-Afrikaanse autoriteit voor het betreffende product. (15/03/2018)

Van Zuid-Afrika werd een vragenlijst ontvangen die per producerende inrichting dient te worden beantwoord in het kader van de export van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers. Er wordt gevraagd aan de producerende inrichtingen om indien zij interesse hebben in de export van deze producten naar Zuid-Afrika, dit te melden aan het mailadres: pccb.s4@favv-afsca.be ten laatste op vrijdag 22 februari 2019. (05/02/2019)

Voeders voor gezelschapsdieren die eiproducten bevatten en die geproduceerd werden in België
Diervoeders die melk of op melk gebaseerde producten als enig product van dierlijke oorsprong bevatten
Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die geproduceerd werden in de VS en die producten van dierlijke oorsprong bevatten
Verwerkte voeders voor gezelschapsdieren die in Frankrijk geproduceerd worden en die producten van dierlijke oorsprong bevatten, uitgezonderd producten van herkauwers en konijnen
Voeders voor gezelschapsdieren van pluimvee en/of varkens en/of materiaal van schapen van Australische/Nieuw- Zeelandse origine en/of eieren en/of vis
en/of zuivelproducten

opgelet Afrikaanse varkenspest

Gelieve u voorafgaand te informeren bij de LCE of de export van dit product niet onderhevig is aan een embargo/restricties vanwege de Afrikaanse varkenspest (04/04/2019)

Gesteriliseerde blikvoeders/voedingssupplementen voor gezelschapsdieren die ingrediënten van pluimvee (uitgezonderd eiproducten) bevatten als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong in hermetisch gesloten recipiënten (blik/pouches)
  Zuid-Korea (KR)
Gesteriliseerde voeders voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong
Niet gesteriliseerde voeders voor gezelschapsdieren met producten van dierlijke oorsprong

EX.PFF.KR.03.03 afleverbaar vanaf 1 april 2019 voor voeder voor gezelschapsdieren met ingrediënten van varkens (09/04/2019)

 


Certificaten beschikbaar in de Lokale Controle-Eenheid (LCE)

 

In het kader van transparantie heeft het FAVV gekozen om de verschillende certificaten die niet aan een bilaterale overeenkomst onderworpen zijn, maar toch door de een of meerdere LCE's uitgegeven werden voor de export van bepaalde producten, ter beschikking te stellen van alle operatoren.

Deze certificaten werden niet met derde landen onderehandeld en zijn dus niet gevalideerd. De enige controle die het FAVV op deze certificaten heeft uitgevoerd, is de verificatie van de certificeerbaarheid van de vermelde eisen.

Het FAVV kan niet garanderen dat een niet onderhandeld certificaat automatisch door de overheid van derde landen aanvaard zal worden. Het gebruik van een niet onderhandeld certificaat blijft dus de verantwoordelijkheid van de operator. Het wordt dan ook sterk aangeraden om via de importeur te controleren dat de overheid van het derde land van bestemming het certificaat zal aanvaarden.

Indien een bilateraal certificaat niet beschikbaar is voor de uitvoer van een bepaald product naar een bepaald land, kan de operator in een van de onderstaande tabellen nagaan indien een model van niet onderhandelde certificaat beschikbaar is voor de gewenste land-product combinatie. Indien dit het geval is, dient de operator contact op te nemen met zijn LCE om een kopie van het certificaat te bekomen. De operator kan dit certificaat onveranderd gebruiken wanneer dit praktisch mogelijk is of kan een certificaat met eigen layout opmaken op basis van het beschikbare model, zolang de inhoud van het certificaat niet gewijzigd wordt.


 
Derde land
van bestemming
Uitgevoerd product Type document
AR - Argentinië Geëxtrudeerde petfood bevattend product van dierlijke oorsprong Niet onderhandeld certificaat
VN - Vietnam Diervoeders die producten van dierlijke oorsprong bevatten Niet onderhandeld certificaat

 Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.10.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet