Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen > Producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie
Export van producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie


 
Algemene certificaten
Export van Verwerkte Dierlijke Eiwitten (VDE) en producten die VDE bevatten
Specifieke informatie per land
Disclaimer voor de uitvoerder
 
AFRIKAANSE VARKENSPEST
U vindt alles wat u wil weten op een website!
 
BeCert: Applicatie voor het elektronisch indienen voor het aanvragen van exportcertificaten


Algemene certificaten

  De hieronder vermelden certificaten werden niet met de bevoegde autoriteiten van derde landen onderhandeld en zijn dus niet door hen gevalideerd. Een operator die een aanvraag wenst in te dienen om dit certificaat te verkrijgen, moet vooreerst op de website van het Agentschap onder landspecifiek gedeelte nagaan of er een specifiek certificaatmodel bestaat voor de uitvoer van dit soort producten naar het betrokken derde land en of er meer specifieke voorschriften vermeld staan in deze rubriek (voor meer informatie zie instructie bundel).

Meststoffen en bodemverbeterende middelen: De certificaten voor registratie van een product (free sales certificates) die worden gevraagd door bepaalde derde landen worden afgeleverd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voor meer informatie hierover: https://fytoweb.be/nl/meststoffen/certificaten-gecertificeerde-kopieen-en-vertalingen (26/03/2019)

Gezondheidscertificaat voor organische meststoffen en/of bodemverbeterende middelen die verwerkte dierlijke producten bevatten
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten
Behandelde huiden


Haut de la pageExport van Verwerkte Dierlijke Eiwitten (VDE) en producten die VDE bevatten

 
Instructie voor export van VDE en producten die VDE bevatten (PDF) (25/07/2017)
Aanvraagformulier zegelcontrole - Export VDE van herkauwers (DOC) (25/07/2017)


Haut de la page


Landspecifiek gedeelte

 
Landen:
  Bosnie-Herzegovina
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte mest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten
Bosnië en Herzegovina integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten (bv. verwerkte dierlijke eiwitten, behandelde huiden, ….). De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV. (14/10/2015)
  Canada
Een specifiek model van certificaat is vereist voor de export naar Canada van onbewerkte dierlijke producten en bijproducten bestemd voor de farmaceutische industrie. Het certificaat werd onderhandeld tussen de Europese Commissie en de bevoegde overheid van Canada en is beschikbaar via de TRACES applicatie. In geval van exportinteresse van een operator kan hij de LCE contacteren om na te gaan of het certificaat kan worden afgeleverd voor de betrokken producten (03/09/2015)
Verwerkte dierlijke bijproducten afkomstig van niet herkauwers
  India
"Wet blue" huiden
  Noord-Macedonië
Behandelde huiden van hoefdieren
  Marokko
Organische meststoffen
Dierlijke bijproducten bestemd voor de cosmetische industrie
Behandelde wol
  Peru
Collageen en gelatine
  Servië
Servië integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en legt specifieke modellen van certificaten op voor de invoer van dierlijke bijproducten en afgeleide producten zoals opgenomen in bijlage XV van verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten (bv. visolie, bloedproducten, verwerkte dierlijke eiwitten, ….). De vereiste modellen van certificaten vormen een omzetting van de Europese modellen van certificaten voor de invoer van deze producten. In geval van exportinteresse van een operator, kan hij een aanvraag voor het uitwerken van deze certificaten indienen bij het FAVV.
Huiden van evenhoevigen
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte mest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten
Verwerkte dierlijke eiwitten
Niet voor menselijke consumptie bestemde visolie die als voedermiddel of voor doeleinden buiten de voederketen kan worden gebruikt
  Taiwan
Organische meststoffen die verwerkte pluimveemest bevatten
Certificering momenteel niet mogelijk omwille van New Castle Disease bij pluimvee in België.
  • Certificaat:
  • EX.PFF.TW.05.01 (03/08/2016)
  • Instructie:
  • IB.PFF.TW.05.01 (05/06/2018)
  Turkije
Opgelet !!! In afwachting van een aanpassing van de instructiebundel wordt door de bevoegde overheid van Turkije gevraagd zowel het container- als het zegelnummer te vermelden op het certificaat.
Verwerkte dierlijke eiwitten, met in begrip van mengsels en producten (met uitzondering van voeder voor gezelschapsdieren) die dergelijke eiwitten bevatten   Beschikbaar via Becert
Behandelde schapenwol
Organische meststoffen en/of bodemverbeteraars die verwerkte dierlijke producten bevatten (uitsluitend categorie 3-materiaal)
Wolvet bestemd voor de cosmetische industrie
Gesmolten vet
  Vietnam
Behandelde huiden van herkauwers
  Wit-Rusland
Specifiek voor export naar Wit-Rusland van dons van gevogelte en pluimen : de handel is tijdelijk niet toegelaten omwille van New Castle Disease voor goederen die vertrekken vanuit Oost-Vlaanderen. (11/09/2018)
http://www.dvpn.gov.by/kscms/uploads/editor/file/05_17_1996.pdf (PDF)
  Zuid Afrika
Van Zuid-Afrika werd een vragenlijst ontvangen die per producerende inrichting dient te worden beantwoord in het kader van de export van verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers. Er wordt gevraagd aan de producerende inrichtingen om indien zij interesse hebben in de export van deze producten naar Zuid-Afrika, dit te melden aan het mailadres: pccb.s4@favv-afsca.be ten laatste op vrijdag 22 februari 2019. (05/02/2019)
Runderserum van niet-Belgische oorsprong
  Zuid-Korea
Huiden van evenhoevigen
  • Certificaat:
    EX.VTB.KR.01.01 (08/07/2008)
  • Certificering momenteel niet mogelijk omwille van AVP bij everzwijnen in België (18/09/2018)
  • Instructie:
  • IB.KR.01 (PDF) (08/07/2008)
Meststoffen/bodemverbeterende middelen die verwerkte pluimveemest als enig ingrediënt van dierlijke oorsprong bevatten

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.05.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet