Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Export naar derde landen
Export naar derde landen

 
Aflevering van certificaten
Algemene documenten voor de export naar derde landen
Invoerweigering
Certificaten beschikbaar in de Lokale controle eenheid (LCE)
Disclaimer voor de uitvoerder
Informatie per geëxporteerde producten
BeCert
Press Release : The FASFC supports Belgian export

 
Dossier Brexit
Meer info
 

Verpakkingshout (Paletten)

ExportAflevering van certificaten

  Een exportcertificaat kan enkel afgeleverd worden voor zendingen die zich op het Belgische grondgebied bevinden.
Algemene documenten voor de export naar derde landen

 
Export naar Rusland
- Onderhoud met de Russische autoriteiten in Berlijn (16/01/2014)
- OPGELET ALGEMEEN INVOERVERBOD OP LANDBOUWPRODUCTEN NAAR RUSLAND.
  Zie NF 2018/17,UP 2017/29 en omzendbrief van 01/08/2013
Algemene leidraad export
Leidraad voor het gebruik van de TRACES-applicatie (02/09/2016)
Procedure exporterkenning (PDF) (16/07/2018)

Sectorprocedure in het kader van export (PDF) (19/12/2014)

Registers en formulieren voor export
Omzendbrieven
Gewestelijke exportbevorderende organismen (PDF)

Verpakkingshout

Seizoensgebonden maatregelen omwille van de bruin gemarmerde stinkwants (Brown Marmorated Stink Bug, BMSB) voor export naar Australië en Nieuw-Zeeland - (21/05/2019)

Pre-attestatie en pre-certificering

  • Instructie :

IB.AA.PA-PC (PDF)  (04/10/2018)

Pre-certificaat :


Invoerweigering

  Invoerweigering: iedere door een derde land ter hoogte van het punt van binnenkomst geweigerde zending.
Indien de zending ter plaatse geblokkeerd wordt door de lokale autoriteiten omwille van een ontbrekend certificaat, kan er een aanvraag tot post-certificering gedaan worden.

Document voor melding van een invoerweigering (PDF) (25/06/2013)
Instructie (PDF)  (25/06/2013)
Aanvraag voor wederinvoermachtiging voor producten (PDF)
Non-manipulatieverklaring (PDF)

Informatie per geëxporteerde producten

 
Diervoeders
Levende dieren, sperma, embryo's, broedeieren en eicellen
Planten en plantaardige producten
Producten van dierlijke oorsprong voor humane consumptie
Producten van dierlijke oorsprong niet bestemd voor humane of dierlijke consumptie
Voedingsmiddelen en andere producten
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.05.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet