Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Bijenteelt > Balans van het Federale bijenplan
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Bijenteelt


    Balans van het Federale bijenplan

Het Bijenplan, gelanceerd in oktober 2012 en eind 2014 afgerond, is het antwoord van de federale overheid op de alarmerende vaststelling van de sterfte van honingbijen en wilde bijen. Deze sterfte vormt een bedreiging voor de bestuivingsdienst met potentiële gevolgen voor de economie en ook voor onze voedselveiligheid. In 2015 moeten we vaststellen dat de diverse acties van het plan nog steeds relevant zijn. Het Bijenplan vertaalt de visie op Belgisch federaal niveau van de wereldwijde problematiek van de verdwijning van de bijen en stelt maatregelen voor om hier iets aan te doen op federaal niveau en in samenwerking met de stakeholders.


Balans van het Federale Bijenplan 2012-2014
   
Meer info
  Leve de bijen
  Deze website wil bestaande en nieuwe informatie over bijen samenbrengen en u aanzetten om zelf aan de slag te gaan voor deze fantastische dieren en noeste werkers.
  www.info-bijen.be (FOD Volksgezondheid)
  Hier vindt u nuttige informatie over de bijen en bijenteelt, maar ook over de bedreigingen voor de bijen en de maatregelen die worden genomen om hen te beschermen, zowel op nationaal als Europees en internationaal vlak.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.06.2016  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet