Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Dierlijke productie
Dierlijke productie


 
Antibioticaresistentie
Dieren
Dierengezondheid
Dierlijke producten
Diervoeders
Informatie over de voedselketen (VKI)
Intracontrol (Beveiligde website bestemd voor medewerkers van het FAVV, het ARSIA en het DGZ)
Niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten
RAG-V-EZ (Risk Assessment Group – Veterinary – Emerging Zoonoses)
Thematische publicaties
Vrij wild : Productveiligheid / Volksgezondheid / Dierengezondheid - Gekwalificeerde personen
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.02.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet