Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionnels > Autocontrole > Autocontrole en export
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Autocontrole en export


 
Ingeval nog  geen hoofdstuk met betrekking tot export voorzien is in de betrokken autocontrolegids, is de omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van de export naar derde landen van toepassing. De land/product-combinaties waarvoor deze omzendbrief van toepassing is zijn :
   
 
Land Product Validatie ACS verplicht sinds :
Brazilië Melk en zuivelproducten 25/09/2014
Brazilië Peren 02/06/2017 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs)
Canada Kalfsvlees 31/08/2016
Canada Peren 01/11/2014 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs)
China Melk en zuivelproducten 25/09/2014
China Peren 29/06/2012 (producenten, pakstations, PO)
China Visserijproducten 25/09/2014
China Varkensvlees 25/09/2014
Douane-unie Vlees en afgeleide producten 25/09/2014
Douane-unie Visserijproducten 25/09/2014
Douane-unie Gelatine en collageen 25/09/2014
Douane-unie Melk en zuivelproducten 25/09/2014
Douane-unie Diervoeders 31/12/2011
Douane-unie

Samengestelde producten

(Afgewerkte voedingsproducten)

25/09/2014

Euraziatische Economische

Unie

Bepaalde eiproducten 26/04/2019
Hong Kong Pluimveevlees 25/09/2014
Hong Kong Eieren en eiproducten 27/10/2015
Indonesië

Verse levensmiddelen van

plantaardige oorsprong

01/06/2016 (exporteurs)
Israël Appelen en peren 15/06/2016 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs)
Japan 07/03/2012 (exporteurs)
Mexico Varkensvlees

05/09/2017 (slachthuizen)

10/05/2019 (andere inrichtingen)

Mexico Peren 17/04/2019 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs)
Peru Peren 16/05/2018 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs)
Saoedie-Arabië Kalfsvlees en rundvlees 16/03/2016
Verenigde-Staten Appelen en peren 12/06/2017 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs)
Vietnam Appelen 26/09/2018 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs)
Vietnam Peren 02/06/2017 (producenten, pakstations, PO’s, exporteurs)
Zuid-Korea Varkensvlees 02/02/2016
   
   

Ingeval een hoofdstuk met betrekking tot export voorzien is in de betrokken autocontrolegids, is de vermelde informatie van toepassing. De gidsen waarvoor momenteel een dergelijk hoofdstuk opgenomen is zijn :

  • G-014 : Aardappelen, groente en fruit (verwerking en handel)
  • G-018 : Slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.
  • G-040 : Primaire productie, module D
  • G-043 : Groothandel niet-eetbare tuinbouwproducten
   
   

Lijsten van export erkende inrichtingen :

   
   
Lijst van de actuele versies van de goedgekeurde sectorprocedures en bemonsteringsplans (18/06/2019)
 

Beslissingsproces voor de verplichte validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export
voor bepaalde product-land combinaties :

 
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.06.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet