Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Plantaardige productie > Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten 
Omzendbrieven
 

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen/bodemverbeterende middelen die dierlijke bijproducten bevatten

   

Algemeen wetgeving

K.B. van 28/01/2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten [B.S. 13/03/2013]

(Nummer NUMAC - 2013024068 - voor de gecoördineerde wetgeving)

K.B. van 04/07/2004 tot vaststelling van de maatregelen met betrekking tot de officiële bemonstering van meststoffen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten [B.S. 04/08/2004]

(Nummer NUMAC - 2004022560 - voor de gecoördineerde wetgeving)


M.B. van 14/02/2006 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten [B.S. 28/02/2006]

(Nummer NUMAC - 2006022162 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Specifieke wetgeving voor EG-meststoffen

Verordening 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen

(Nummer CELEX - 32003R2003 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Specifieke wetgeving voor meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten met dierlijke bijproducten

 
Erkende en toegelaten operatoren in de meststoffensector
 
Link :

- Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

 
Nitraten


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet