Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits   Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Plantaardige productie
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Plantaardige productie   

Fytosanitaire aspecten

      - Algemene fytosanitaire wetgeving

      - Fytosanitaire uitvoercontroles

      - Fytosanitaire invoercontroles

      - Intracommunautaire handel van planten en plantaardige producten

      - Plantenziekten


Handel

      - Export

      - Invoer

      - Intracommunautaire handel


Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

Informatie per product

Gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

Omzendbrieven "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"

Thematische publicaties

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.04.2018   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet