Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Onze voeding > Vis & Schaaldieren > Zalm

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Noorse gekweekte zalm in een mediastorm Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.08.2016


Zalm gekweekt in Noorwegen en in de handel gebracht in Europa moet de Europese normen naleven, meer bepaald inzake contaminanten. Noorwegen heeft daartoe een controleplan over residuen dat beantwoordt aan de eisen van de Europese wetgeving opgesteld. In 2014 hebben de Noorse autoriteiten 13 180 stuks gekweekte vis geanalyseerd om residuen van geneesmiddelen, zware metalen of dioxines op te sporen (1).

De maximale residu limieten worden bepaald op basis van onafhankelijke wetenschappelijke adviezen die door het Europees geneesmiddelenagentschap geformuleerd worden (2). Het is het Geneesmiddelenagentschap die België vertegenwoordigt in de werkgroepen van de Europese Commissie die de normen voor geneesmiddelenresiduen vastlegt en het is de FOD Volksgezondheid die België vertegenwoordigt in de werkgroepen van de Europese Commissie die de normen voor chemische contaminanten vastlegt.

Rekening houdende met de technologische beperkingen worden de normen zo laag mogelijk vastgelegd.

Om te waken over de voedselveiligheid heeft het FAVV een bemonsteringsplan uitgewerkt in functie van het risico voor de consumenten. Deze controles vinden plaats in alle stadia, van de productie tot de detailhandel. De ingevoerde levensmiddelen zijn ook onderworpen aan strikte controles in een van onze 6 grensinspectieposten.

Deze monsters worden voornamelijk geanalyseerd om de aanwezigheid van antibiotica en pesticiden in geïmporteerde of op de markt gebrachte vis in België te detecteren. In 2015, werd een specifieke bemonstering van Noorse zalm geprogrammeerd om de aanwezigheid van antiparasitaire residuen (met name diflubenzuron) te onderzoeken. Hieronder zijn het aantal geanalyseerde monsters uitgevoerd door het Agentschap in 2013, 2014 en 2015 (analyses zijn nog gepland voor 2015):

  2013 2014 2015 (tot 20/11/2015)
België Invoer België Invoer België Invoer Norse zalm
Geneesmiddelen
en pesticiden
130 100 125 84 126 68 19
Contaminanten 41 43 56 62 61 48  

In 2015 bleken in België slechts twee monsters van vis niet-conform in twee Belgische aquacultuurbedrijven, één geval betrof de aanwezigheid van een hogere concentratie antibioticum dan de toegestane limiet, een ander geval betrof de aanwezigheid van een niet toegelaten substantie.

Onder alle analyses die tot nu toe werden uitgevoerd in 2013, werd één niet-conformiteit vastgesteld in een vis (tilapia) uit China. Deze vertoonde een zeer hoog antibioticagehalte.

De verontrustende informatie die in de media werd verspreid maakte onder andere gewag van diflubenzuron, een diergeneesmiddel dat gebruikt wordt bij gekweekte zalm om zeeluizen te bestrijden. Diflubenzuron werd getest door het Europees agentschap voor geneesmiddelen dat in de spier een maximale residu limiet van 1000 μg/kg vastlegde. In tegenstelling tot wat sommige media beweerden is het gebruik van deze stof dus toegelaten in Europa. Het toedienen van dit geneesmiddel met naleving van de gebruiksvoorschriften vormt geen risico voor de consument. In 2014 werden in Noorwegen 245 zalmen geanalyseerd op diflubenzuron en alle resultaten waren conform.

Ook was er sprake van ethoxyquin. Ethoxyquin is een toegelaten additief (anti-oxidant) in diervoeder, en meer bepaald in visvoer. Controles vinden plaats om na te gaan of het maximaal toegelaten gehalte in diervoeder niet overschreden wordt.

Er gaat niets boven evenwichtige en gevarieerde voeding. De Hoge Gezondheidsraad (HGR 7617, 2004) raadt de consumptie van vis aan bij twee maaltijden per week met afwisseling van de soort vis en de herkomst ervan.


(1) Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances, and contaminants in farmed fish Report 2012 NIFES
      www.nifes.no
(2) Agence européenne des médicaments www.ema.europa.euBron: naar Nieuwsbrief Nr.56, pagina's 10 & 11.Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet