Klik hier als de mail niet leesbaar is   
24/03/2020 Franse versie


BEDRIJFSDIERENARTSEN IN TIJDEN VAN DE CORONA CRISIS

VOORTZETTING VAN DE OFFICIËLE OPDRACHTEN VAN ERKENDE DIERENARTSEN - LIJST VAN OFFICIELE OPDRACHTEN MET BIJHORENDE PRIORITEITEN & TERMIJNEN VAN UITVOERING


Rekening houdende met de situatie in verband met de epidemie van het Coronavirus-Covid 19, met name gezien het feit dat diergeneeskundige activiteiten* toegestaan zijn en dat de activiteiten en diensten binnen de voedselketen als essentieel en cruciaal voor de natie worden beschouwd, moet een evenwicht worden gevonden tussen de uitvoering van de officiële diergeneeskundige activiteiten ter bescherming van de gezondheid van mens en dier en de situatie op het vlak van Covid 19.

Zoals aangekondigd in de newsletter van vrijdag 20 maart hebben de bevoegde Autoriteiten (FAVV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het FAGG), in overleg met ARSIA en DGZ, een lijst opgesteld van de officiële opdrachten van de bedrijfsdierenartsen met bijhorende prioriteiten/termijnen van uitvoering. Deze lijst geldt voor maart en april 2020 (kan desgevallend verlengd worden), en zal eventueel aangepast worden naargelang de evolutie van de situatie.

De lijst is terug te vinden via :
http://www.favv.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp (onder het tabblad dierenartsen)
Officiële activiteiten van de erkende dierenartsen - Prioriteitentabel (PDF)

De correcte en doeltreffende uitvoering van het algemene epidemiologisch toezicht blijft nl essentieel en moet al onze acties sturen.

U kan rekenen op onze steun in deze bijzondere tijden.

*De activiteiten van de dierenartsen, waaronder deze van de inseminators, en inclusief alle verplaatsingen die nodig zijn om deze activiteiten uit te oefenen, behoren tot de toegelaten activiteiten. Dit werd bevestigd door het federale crisiscentrum en ingeschreven in de aangepaste wetgeving van 23/03/2020.


FAVV, FOD Volksgezondheid en FAGG
 
 

Copyright © 2020 FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.