Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Levensmiddelen > Etikettering > Wetgeving
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Wetgeving betreffende de etikettering van voedingsmiddelen


 
Belgische wetgeving
   

K.B. van 17/07/2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen

(Nummer NUMAC - 2014024317 - voor de gecoördineerde wetgeving)

   
   
E.U. wetgeving
   

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25/10/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.

(Nummer CELEX - 32011R1169 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

   
  Meer info: FIC infosessie van 13/05/2014
   

Verordening (EG) Nr. 1924/2006 van het Europees parlement en de Raad van 20/12/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

(Nummer CELEX - 32006R1924 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)


De (Belgische) gecoördineerde wettelijke en reglementaire teksten zijn onder andere beschikbaar onder die link.

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.05.2020   |   Naar boven
 


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet