Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Levensmiddelen > Contactmaterialen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Contactmaterialen


 

Wetgeving 

  • Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27/10/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG.
    (Nummer CELEX - 32004R1935 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

  • KB van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV. [BS 02/03/2006]
    (Nummer NUMAC - 2005023114 - voor de gecoördineerde wetgeving)

  • KB van 11/05/1992 betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen. [BS 24/07/1992]
    (Nummer NUMAC - 1992025140 - voor de gecoördineerde wetgeving)
   
Omzendbrieven van het FAVV
  - Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen
  - Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet van 4 september 2012 met betrekking tot het verbod op bisfenol A
 

- Omzendbrief met betrekking tot verordening (EG) nr. 10/2011 van de Commissie van 14/01/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (Plastic Implementation Measure - PIM)

 
FAQ Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
   

Invoer van levensmiddelen (van niet dierlijke oorsprong) en contactmaterialen (FCM)

 

Meer info:
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu :

 

 
 
   
   

De (Belgische) gecoördineerde wettelijke en reglementaire teksten zijn onder andere beschikbaar onder die link.
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.07.2017   |   Naar boven
 


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet