Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Laboratoria > TSE-laboratoria
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

TSE Laboratoria


Deze pagina is in de eerste plaats bedoeld voor laboratoria erkend voor het uitvoeren van :
- overdraagbare spongiforme encefalopathieën (OSE) testen
- boviene spongiforme encefalopathieën (BSE) testen


  Dienstnota's
  Procedures
  Documenten
  Formulieren
Dienstnota's


Datum
publicatie

Onderwerp
02/03/2011 Etappes en modaliteiten bij ontmanteling van een TSE laboratorium

   > Bijlage 1: Aanvullende dienstnota
   > Bijlage 2: WIV
   > Bijlage 3: Formeel advies
   > Bijlage 4: Formeel advies ingescand
   > Bijlage 5: Literatuur (En)

Naar boven    
Procedures


Datum publicatie
Procedure

Onderwerp
01/08/2019 2015/915/LAB Instructies aan de erkende laboratoria voor het uitvoeren van TSE tests (v2)

Naar boven    
Documenten


Datum
publicatie

Onderwerp
02/08/2016

TSE analyses (Openbare aanbesteding) – Bestek

                                                         Offerteformulier

27/08/2013 Beslissing nr. 2013-I/O-20 van 27 augustus 2013
Zaak MEDE-I/O-09/0001: Mededingingsbeperkende praktijken met betrekking tot de prijszetting en de organisatie van de BSE testen.

Naar boven    
Formulieren

Datum
publicatie

Procedure

Onderwerp
01/08/2019 2015/916/LAB Externe kwaliteitscontrole BSE Slachthuizen (v2)
01/08/2019 2015/917/LAB Externe kwaliteitscontrole BSE Rendac (v2)
01/08/2019 2015/918/LAB Antwoordformulier TSE resultaten (v2)
01/08/2019 2015/919/LAB Resultatenfile runderen (RES) (v2)
01/08/2019 2015/920/LAB Resultatenfile schapen en geiten (MOS) / kadavers (KAD) (v2)
01/08/2019 2015/921/LAB Document tot overdracht naar het NRL (v2)
01/08/2019 2015/922/LAB Tweede lijnscontrole en heranalyse (v2)
01/08/2019 2015/923/LAB TSE foto's (v2)
01/08/2019 2015/924/LAB TSE Niet analyseerbaar monster (v2)
01/08/2019 2015/925/LAB Lijst goedgekeurde methoden door FAVV (v2)

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.07.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet