Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Engels
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Laboratoria > NRL methoden
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

NRL methodenDioxines (PCDD/PCDF) en PCBs

Food Contact Materials (migratie-analyses & analyse van levensmiddelen in contact met - )

Marine toxines

Melamine

Microbiologie

Mycotoxinen

Opsporen van remstoffen in rauwe melk

Polycyclische aromatische Koolwaterstoffen (PAK)

Residu's van diergeneesmiddelen

Residu's van pesticiden

Zware metalen en sporenelementen

Dioxines (PCDD/PCDF) en PCBs

Datum Onderwerp Documenten
24/12/2014 Extractie volgens EN16215:2012 toegepast op sepioliet : robustheid van de extractie door middel van ASE en opzuivering met PowerPrep (door CART)

Validatiedossier (Fr)

06/08/2014 Analyse van perfluorverbindingen (PFA’s) in levensmiddelen van dierlijke oorsprong met behulp van LC-MSMS. (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

31/12/2013 Analyse van dioxines (PCDD), furanen (PCDF) en dioxine-achtige PCB in plantaardige olie met GC-MS/MS (door CART)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)


Naar boven    
Food Contact Materials

Datum Onderwerp Documenten
05/03/2015 Analyse van BADGE en afgeleiden in tonijn in met UPLC-FLUO. (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

20/06/2014

Multi-element analyse in diverse simulanten met ICP-MS (door WIV)

Werkwijze voor het uitvoeren van migratie-analyses volgens de bepalingen van de Resolutie van de Raad van Europa   betreffende metalen en metaallegeringen bestemd om in contact te komen met levensmiddelen.  

Validatiedossier 1: multi-element analyse met ICP-MS in citroenzuuroplossing (5 g/L) bij contact met metalen voorwerpen

Validatiedosser 2: mulit-element analyse met ICP-MS in azijnzuuroplossing (3%) bij contact met plastic en metalen voorwerpen

Validatiedossier 3: Multi-element analyse met ICP-MS in artificieel kraantjeswater bij contact met metalen voorwerpen

Methode (Fr)

 

 Werkwijze – metalen voorwerpen (Fr)

 

 

Validatiedossier 1 (Fr)

 

Validatiedossier 2 (Fr)

 

Validatiedossier 3 (Fr)

06/08/2014 Analyse van fotoinitiatoren in levensmiddelensimulant E (Tenax) na contact met verpakkingmateriaal.    (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

06/08/2014 Bepaling van foto-initatoren in droge voeding met UPLC-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

06/08/2014 Bepaling van Bisfenol A in water, 50% ethanol, 95% ethanol in contact met keukengereedschap uit polycarbonaat (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

06/08/2014 Bepaling van Ftalaten in melk en babyvoeding met GC-MS (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

19/06/2014 Analyse van primaire aromatische amines (26 componenten) in vloeistoffen (levensmiddelensimulant B) die in contact geweest zijn met keukengerei uit polyamide (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

04/04/2014 Analyse van aluminium in citroenzuur (g/L) en artificieel kraantjeswater met ICP-AES volgens van CM/Res(2013)9  (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (citroenzuur) (Fr)

Validatiedossier (ATW) (Fr)

02/10/2013 ESBO in levensmiddelen ingemaakt in bokalen (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

04/09/2013 Bepaling van semicarbazide in levensmiddelen (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

23/08/2012 Analyse van tin met ICP-MS in levensmiddelensimulanten in contact met materiaal uit silicone (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

23/08/2012 Analyse van formaldehyde in vloeistoffen (levensmiddelensimulant B) die in contact geweest zijn met keukengerei uit melamine (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

01/04/2011 Analyse van fotoinitiatoren in vloeistoffen (levensmiddelensimulanten) die in contact geweest zijn met verpakkingsmateriaal (door WIV, versie 2)

Methode (Fr)

Validatie dossier (Fr)

25/03/2009 Bepaling van benzofenon en methylbenzophenon in granen door middel van GC-MSn (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

16/02/2009 Bepaling van benzofenon en methylbenzophenon in levensmiddelen door middel van UPLC-MS/MS (door SGS)

Methode (En)

Validatiedossier (En)


Naar boven    Marine toxines

Datum Onderwerp Documenten
08/01/2014 Bepaling van PSP-toxines met behulp van HPLC-fluorescentie(AOAC 2005_06) Validatiedossier (CER)(Fr)
Validatiedossier (WIV)
07/12/2011 Bepaling van lipofiele toxines in met behulp van UPCL-MS/MS (door WIV, versie 3)

Methode

Validatie dossier


Naar boven    Melamine

Datum Onderwerp Documenten
04/08/2010 Bepaling van melamine door middel van UPLC-MS/MS (door WIV)
 

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)


Naar boven    

 


Microbiologie

Datum Onderwerp Documenten
17/06/2013 Detectie van ESBL E.coli in kalfs-, runds- en varkensvlees Methode
30/05/2013

Telling van ESBL E.coli in kippenkarkassen

Methode

Validatiedossier (Fr)


Naar boven    

  


Mycotoxinen

Datum Onderwerp Documenten
11/02/2014 Bepaling met LC-MS/MS van patuline in fruit en afgeleide producten (door CODA)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

11/02/2014 Bepaling met LC-MS/MS van alfatoxines AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 en ochratoxine A (OTA) in specerijen, cacao en van cacao afgeleide producten (door CODA)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

22/03/2013 Bepaling via HPLC-MS/MS van de mycotoxines DON, ZEA, T-2, HT-2 , OTA en AfB1, AfB2, AfG1, AfG2 in granen en afgeleide producten (versie 6, door CODA)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

22/03/2013 Bepaling van ochratoxine A in nier, lever en zwarte pens met UPLC-MS/MS (door CODA)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

22/03/2013 Multi-mycotoxine methode voor de simultane bepaling van 12 myotoxines in rijst, maïs en pistachenoten (door CODA)

Methode

Validatiedossier


Naar boven    Opsporen van remstoffen in rauwe melk

Datum Onderwerp Documenten
10/08/2012 Opsporen van remstoffen post-screening tests

Validatiedossier (En)

06/01/2012 Opsporen van remstoffen Delvotest T

Validatiedossier (En)

14/10/2011 Opsporen van remstoffen Eclipse 3 G

Validatiedossier (En)

26/08/2011 Opsporen van remstoffen Charm Blue Yellow II

Validatiedossier (En)


Naar boven    Polycyclische aromatische Koolwaterstoffen (PAK)

Datum Onderwerp Documenten
31/12/2013 Bepaling van PAK met GC-MS (door CART)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

31/01/2013 Bepaling van PAK met HPLC-UV/FLD (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)


Naar boven    Residu's van diergeneesmiddelen

Datum Onderwerp Documenten
02/06/2017 Screening van diergeneesmiddelen in diervoeders met LC-MS/MS(door het CER)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

24/06/2016 Opsporing en bevestiging van antibiotica in pluimveemest door middel van LC-MS /MS (D,I)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

24/06/2016 Opsporing en bevestiging van aminoglycosiden in pluimveemest door middel van LC-MS /MS

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

23/12/2014 Qualitatieve test voor de detective van kiemgroeiremmende substanties in vlees : Explorer V2.0 (door ILVO T&V)

Validatiedossier (En)

10/12/2014 Detectie, identificatie en kwantificatie van metabolieten van carbadox en olaquindox in spierweefsel van kip en varken met LC-MS/MS (door het CER)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

24/03/2014 Detectie, identificatie en kwantificatie van avermectine en andere anthelmintica in dierlijke weefsels met LC-MS/MS (validatie: partim diflubenzuron in vis, door het CER)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

10/03/2014 Detectie, confirmatie en kwantificatie van aminoglycosiden in diervoeders met LC-MS/MS (door het CER)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

07/03/2014 Detectie en identificatie van residu’s van trifenylmethaan-kleurstoffen in aquacultuurproducten met LC-MS/MS (door het CER)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

31/01/2014 Detectie, identificatie en kwantificatie van anthelmintica en flukiciden in spierweefsel met UHPLC-MS/MS(door het CER)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

21/12/2012 Analyse van kruiscontaminatie van coccidiostatica in diervoeder door middel van LC-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

 

21/12/2012 Analyse van coccidiostatica in vlees door middel van LC-MS/MS (door WIV)
 

Methode (Fr)

 

21/12/2012 Analyse van cefalosporinen in vlees door middel van LC-MS/MS (door WIV)
 

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

21/12/2012 Analyse van aminoglycosiden in vlees door middel van LC-MS/MS (door WIV)
 

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

21/12/2012 Analyse van macrolide antibiotica in vlees door middel van LC-MS/MS (door WIV)
 

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

21/12/2012 Analyse van tetracycline in vlees door middel van LC-MS/MS (door WIV)
 

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

21/12/2012 Analyse van beta-lactam antibiotica in vlees door middel van LC-MS/MS (door WIV)
 

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

05/12/2012 Kwantitatieve bepaling van NSAID in vlees door middel van LC-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

14/09/2011 Bepaling van anthelmintica in vlees met LC-MS/MS
 

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)


Naar boven    Residu's van pesticiden

Datum Onderwerp Documenten

19/06/2014

Bepaling van chloormequat in melk met LC-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

19/06/2014

Bepaling van maleïne hydrazide in melk met LC-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

19/06/2014

Bepaling glyfosaat in lever met UPLC-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

19/06/2014

 

Bepaling van pyrethroiden  in vet met LS-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

06/03/2013

Bepaling van ethefon in groenten en fruit met LC-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

31/01/2013

Multi-residu methode voor de bepaling van pesticidenresidu’s in plantaardige matrices met een hoog gehalte aan eiwit of zetmeet door middel van gaschromatografie (GC-MS/MS) (door WIV)

Methode (Fr)

MS/MS transitie (Fr)

Validatiedossier (Fr)

31/01/2013

Bepaling van maleïne hydrazide in fruit en groenten met LC-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

Validatiedossier (Fr)

01/06/2011

Bepaling glyfosaat en zijn metaboliet in levensmiddelen van plantaardige oorsprong met UPLC-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

MS/MS transitie (Fr)

Validatiedossier (Fr)

01/04/2011

Bepaling amitraz en zijn degradatieproducten in fruit en groenten met UPLC-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

MS/MS transitie (Fr)

Validatiedossier (Fr)

04/08/2010

Bepaling van pyrethroiden met GC-ECD (door WIV)

Methode (Fr)

Scope (Fr)

Validatiedossier (Fr)

04/08/2010 Bepaling van Organofosforpesticiden met GC-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

Scope (Fr)

MS/MS transitie (Fr)

Validatiedossier (Fr)

04/08/2010

Multi-residu bepaling van pesticiden in matrices van dierlijke oorsprong met GC-MS/MS en UPLC-MS/MS (door WIV)

Methode (Fr)

Scope (Fr)

MS/MS transitie (Fr)

Validatiedossier (Fr)


Naar boven    Zware metalen en sporenelementen

Datum Onderwerp Documenten
18/06/2014

Bepaling van anorganisch arseen in voeding, diervoeders en dranken van plantaardige oorsprong (landplanten) met HPLC-ICP-MS

(versie 2, door CODA)

Methode (Ne-Fr)

Validatiedossier (En)

11/02/2014

De bepaling van arseen (As), cadmium (Cd), koper (Cu), lood (Pb) en zink (Zn) in levensmiddelen met ICP-MS.

(validatiedossier: Partim Pb in melkproducten); (door CODA) (NL+FR)

Methode (Ne-Fr)

Validatiedossier (En)

11/02/2014 Bepaling van selenomethionine en/of seleniet in voedingssupplementen en voormengsels van diervoeders (versie 1, door CODA) (NL)

Methode (Ne)

Validatiedossier (En)

06/06/2013

Extractie en isolatie van anorganisch arseen uit voeding van plantaardige oorsprong (landplanten) d.m.v. vaste fase extractiepatronen (Solid Phase Extraction-SPE cartridges) (versie 1, door CODA) (NL)

Methode (Ne)

31/10/2012 Arseenspeciatie in granen en graanproducten (versie 3, door CODA) (NL)
 

Methode (Ne)

Validatiedossier (En)


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.06.2017  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet