Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Invoer derde landen > Invoer van levensmiddelen (van niet dierlijke oorsprong) en contactmaterialen (FCM)
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 


Invoer van levensmiddelen (van niet dierlijke oorsprong) en contactmaterialen (FCM)Levensmiddelen
 
 
 
 
 
 
Contactmaterialen (FCM)
 
 

Levensmiddelen

Inleiding

De EU heeft enerzijds tal van bindende voorschriften opgesteld voor zeer specifieke producten afkomstig uit welbepaalde derde landen via de zogenaamde vrijwarings- of noodmaatregelen (artikel 53 van de Algemene voedingswet: verordening (EG) 178/2004). (Nummer CELEX - 32004R0178 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Verordening (EG) 669/2009 anderzijds voorziet in een verscherpte controle op hoogrisico levensmiddelen (en diervoeders). (Nummer CELEX - 32009R0669 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

De lijst van de te controleren levensmiddelen bevindt zich in de bijlage van de verordening. Deze lijst wordt tweejaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast.
Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 2019/1249 (Nummer CELEX - 32019R1249 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)
Deze producten mogen enkel op het EU grondgebied binnenkomen via de aangewezen punten van binnenkomst (APB).Naar boven


Aangewezen punten van binnenkomst (APB)

- Voor het zeeverkeer: Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge
- Voor het luchtverkeer: Bierset, Deurne, Gosselies, Oostende, Zaventem

- Voor het postverkeer: Bpost International, Zaventem.


België: APB (PDF) (16/02/2018)

Alle lidstaten: APBNaar boven


Voorafgaande kennisgeving

Elke zending levensmiddelen onderworpen aan de verordening (EC) 669/2009 en aan de wetgeving opgenomen op de pagina ‘Vrijwarings- of noodmaatregelen’ moet voor aankomst op het grondgebied van de EU door een belanghebbende gemeld worden aan het FAVV in de APB waar de zending binnenkomt. De voorafgaande kennisgeving moet worden ingediend met een Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst (vastgelegd in Verordening (EG) 669/2009) het GDB, waarvan deel I, met uitzondering van I.2 volledig en correct wordt ingevuld. Per zending dient een GDB te worden opgemaakt via het TRACES systeem.

Enkel in geval van systeemstoringen kunnen belanghebbenden de voorafgaande kennisgeving uitvoeren via een invulbaar formulier op de website.


Termijnen van voorafgaande kennisgeving

Zie omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande kennisgeving van levende dieren en producten ingevoerd uit derde landen naar het Belgisch grondgebied (PCCB/S4/782550)Naar boven


Controles

Alle bedrijven die zich binnen het douanegebied van de betrokken APB bevinden en voldoen aan bepaalde criteria (artikel 4. van de verordening ) die toelaten dat de door de verordening opgelegde controles kunnen worden uitgevoerd, kunnen de producten invoeren en laten controleren door het FAVV.

Dit zijn de controlepunten welke onderworpen zijn aan een inspectie tot het bekomen van een toelating van het FAVV.

Daarnaast kan de invoerder ook steeds gebruik maken van de faciliteiten van de grensinspectieposten, voor zover de uitbater van de grensinspectiepost hiervoor de toestemming geeft, in overleg met het FAVV.


Documentencontrole

Elke zending van producten van bijlage I wordt aan een documentaire controle onderworpen. Het doel van deze controle is de juistheid van de gegevens te verifiëren. Aangezien er echter geen gezondheidsdocumenten de zending vergezellen, zal deze controle ook vaak gecombineerd moeten worden met een overeenstemmingscontrole.


Overeenstemmingscontrole

Beide genoemde controles laten toe om indien tot een fysieke controle wordt beslist, het correcte product te bemonsteren en te laten analyseren.

 

Fysieke controle

Deze gaat meestal gepaard met een bemonstering van het product; als de zending zichtbaar gecontamineerd is, wordt onmiddellijk tot weigering overgegaan.

 


Naar boven


Levensmiddelen onder vrijwarings- of noodmaatregelen

De producten kennen een gelijkaardige invoerprocedure. In de verschillende verordeningen en besluiten staan de voorwaarden voor invoer en indien van toepassing, de begeleidende documenten.

De al of niet verplichte voorafgaande kennisgeving en termijnen zijn beschreven in de omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande kennisgeving (PCCB/S4/782550)

Belanghebbenden kunnen de melding uitvoeren via een GDB opgemaakt via het TRACES systeem of in geval van systeemstoringen via een invulbaar formulier voor de invoer van voedingsmiddelen en diervoeders op de website.Naar boven


Meer weten

- Mededeling betreffende de Verordening (EG) nr. 669/2009 (PDF) (04/04/2018)
- Pagina "Levensmiddelen"Naar boven


Contactmaterialen (FCM)

Inleiding

De wetgever, via verordening (EU) 284/2011, verplicht grenscontroles enkel voor contactmaterialen afkomstig uit China en Hongkong en meer bepaald voor deze gemaakt uit polyamide- of melaminekunststof. (Nummer CELEX - 32011R0284 - voor de geconsolideerde wetgeving raadplegen)

Belanghebbenden kunnen de melding uitvoeren via een invulbaar formulier voor de invoer van voedingsmiddelen en diervoeders op de website.

Ook TRACES kan gebruikt worden voor de aanmelding van deze contactmaterialen.


Naar boven


Meer weten

- Omzendbrief betreffende de controle op de invoer van keukengerei van polyamide- of melaminekunststof van oorsprong of verzonden uit China en Hongkong (PCCB/S3/EMS/695230)

- Pagina "Contactmaterialen"

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.08.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet