Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands

Zoekmotor  Zoeken van A tot Z
Siteplan
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierlijke producten > Erkende inrichtingen (levensmiddelen van ...
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Voorlichtingscel Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Erkende inrichtingen (levensmiddelen van dierlijke oorsprong)


  In art. 4, lid 2, van de Verordening (EG) nr. 853/2004 is vastgelegd dat inrichtingen waar producten van dierlijke oorsprong worden gehanteerd waarvoor Bijlage III voorschriften bevat, alleen in werking mogen zijn indien ze door de bevoegde overheid zijn erkend.

In art. 31, lid 2, f, van de Verordening (EG) nr. 882/2004 is dan weer aan de bevoegde autoriteiten van de Lidstaten opgelegd om geactualiseerde lijsten van erkende inrichtingen bij te houden en die ter beschikking te stellen van de overige Lidstaten en van het publiek.

Bij middel van artikel 5 en Bijlage V van de Verordening (EG) nr. 2074/2005 heeft de EU-Commissie voorzien in nadere regels over de wijze waarop de Lidstaten de lijsten voorstellen en toegankelijk maken voor het publiek.

Bovendien installeert de Commissie op de website van DG SANCO een specifieke pagina met links naar de plaatsen in de nationale websites waar deze lijsten zijn opgenomen.


Overeenkomstig deze benadering vindt u hieronder verschillende links:
   
 
Categorieën van EU-erkende levensmiddelenbedrijven (PDF) (08/12/2009)
Dat document geeft de categorieën van inrichtingen, de codes en de afkortingen die in de hierna volgende lijsten worden gebruikt.
   
Erkende inrichtingen uit de sectoren levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PDF) (gedetailleerde lijsten)
   
Erkende inrichtingen van de EU-, van de EER- of van de EVA-Lidstaten
Die link leidt naar de specifieke pagina op de site van de EU.
   
Erkende inrichtingen in de landen buiten de EU (PDF)
Die link leidt naar de specifieke pagina op de site van de EU.

 

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 06.04.2012   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet