Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
Siteplan
 
Professionelen > Dierlijke productie > Diervoeders > Gebruik van insecten in diervoeders
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Gebruik van insecten in diervoedersOm eiwitten aan dieren te voederen wordt doorgaans soja gebruikt, gezien dit rijk aan eiwitten is, maar soja is duur en rond soja bestaan er enkele duurzaamheidsvragen.

Insecten gebruiken in diervoeder is een mogelijke oplossing om de duurzaamheid van de intensieve veeteelt te verbeteren.

 

Hoewel het FAVV tijdelijk 10 insectensoorten tollereert voor menselijke consumptie, kunnen insecten, wat diervoeder betreft, momenteel enkel gebruikt worden in petfood.

De voornaamste belemmering bij het gewone gebruik van insecten in voeder voor veedieren is de "feedban" (wettelijke preventieve maatregelen tegen BSE (boviene spongiforme encefalopathie of gekkekoeienziekte), VO 999/2001).

Daarnaast worden eveneens vragen gesteld betreffende de voeding van de insecten (wat mogen zij eten?), het doden van de insecten (hoe moeten zij gedood worden?), de risicoanalyse, de te gebruiken soorten en de levensfase.

 

Samenvatting van de huidige wetgeving:

Zowel voor voeder voor voedselproducerende dieren als voor gezelschapsdieren zijn gezuiverde vetten van insecten die gekweekt zijn met plantensubstraten (met inbegrip van melkproducten en eieren) toegelaten.

Verwerkte dierlijke eiwitten van insecten die gekweekt zijn op plantensubstraten zijn enkel toegelaten in petfood.

Het is verboden levende insecten als voeder aan herkauwers te geven. Andere dieren, zoals niet-herkauwers, hoeve- en gezelschapsdieren mogen met levende insecten gevoederd worden.

 

Voornaamste wetgeving:

Verordening (EG) nr. 999/2001 die de regels vastlegt voor de preventie, de bestrijding en de uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (OSE) (de geconsolideerde wetgeving raadplegen).

Verordening (EG) nr. 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten (de geconsolideerde wetgeving raadplegen).

 

Mening van het EFSA:

Volgens wetenschappers van het EFSA zou de eventuele aanwezigheid van biologische en chemische gevaren in voedsel afgeleid van insecten afhangen van de gebruikte productiemethodes, van het substraat waarmee de insecten gevoederd worden, van het stadium in de levenscyclus waarin de insecten "geoogst" worden, van de insectensoort, alsook van de methodes die gebruikt worden voor hun verdere behandeling.

Wenst u het volledige verslag te lezen voor meer informatie, klik dan op de volgende link: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151008a
 
   

 


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.05.2017   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet