Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Startpagina > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Salmonella
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Salmonella


 
  Bestrijding van Salmonella bij pluimvee
   
   
Salmonella Actie Plan (SAP) (versie 2022)
   

Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van Salmonella bij pluimvee

   

Omzendbrieven

Omzendbrief betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij leghennen

Omzendbrief betreffende de salmonellabestrijding bij fokpluimvee.

Omzendbrief betreffende de algemene toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee

Omzendbrief betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij gebruikspluimvee van het type vlees

   
Technische instructies voor de registratie van de vaccinatie in Sanitel door de bedrijfsdierenarts
   
 

Sedert vele jaren loopt een salmonellabestrijdingsprogramma bij fokpluimvee, leghennen, braadkippen en vleeskalkoenen. Het programma bestaat uit preventieve maatregelen die deel uitmaken van de toelatingsvoorwaarden voor het houden van pluimvee, een monitoring en maatregelen ingeval van positieve tomen. Bij fokpluimvee worden Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Virchow, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis en Salmonella Paratyphi B var. Java bestreden.

Opfok fokpluimvee wordt bemonsterd op 1 dag, op 4 weken en op 16 weken. Vanaf de leeftijd van 22 weken wordt fokpluimvee in productie om de 2 weken bemonsterd. Er is een verplichte vaccinatie tegen Salmonella Enteritis, positieve tomen worden vervroegd geslacht en de broedeieren worden vernietigd. De Europese doelstelling om per lidstaat jaarlijks minder dan 1% positieve tomen fokpluimvee in productie te hebben is in 2017, 2018, 2020 en 2021 niet gehaald. De doelstelling werd wel gehaald in 2019 en 2022.

Sinds 2008 wordt in de legsector Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium bestreden met de bedoeling jaarlijks maximaal 2% positieve tomen te hebben. Tijdens de opfok wordt de bacteriologische monitoring uitgevoerd op dag 1 en op 16 weken, tijdens de productie om de 15 weken. Er is eveneens een verplichte vaccinatie tegen Salmonella Enteritidis en eieren afkomstig van positieve tomen krijgen een hittebehandeling. Sinds 2015 werd de doelstelling van maximum 2% positieve tomen behaald. In 2020 en 2021 werd de doelstelling niet gehaald als gevolg van de aanwezigheid van veel tomen die positief waren voor S. Enteritidis, waardoor de prevalentie van positieve tomen steeg tot respectivelijk 2,32% en 2,18%. De doelstelling werd opnieuw gehaald in 2022.

Bij braadkippen en bij vleeskalkoenen wordt sinds 1999 een onderzoek uitgevoerd op Salmonella in de laatste 3 weken voor het slachten. Sinds 2010 wordt op besmette bedrijven een reeks hygiënemaatregelen opgelegd om de Europese doelstelling van minder dan 1 % positieve tomen voor Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium te halen. Sedert 2010 wordt deze doelstelling bij braadkippen gehaald in België.

Bij vleeskalkoenen werd de doelstelling van niet meer dan 1% in 2016 en 2017 gehaald, maar sindsdien niet meer. In 2022 zijn de doelstellingen gehaald voor zowel braadkippen als vleeskalkoenen.

Hieronder wordt een link gegeven naar de resultaten van 2016 tot 2022.

 

Opfok fokpluimvee

Fokpluimvee in productie

Leghennen opfok en productie

Braadkippen en vleeskalkoenen

   
   
  Bestrijding van Salmonella bij varkens
   
Op 17 juni 2015 werden het KB en MB van 27 april 2007 betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens opgeheven. Dit heeft als gevolg dat de stalen genomen in het kader van de bewaking van de ziekte van Aujeszky niet meer onderzocht worden op Salmonella.
Salmonella bij varkens blijft nog steeds een belangrijke bron van humane salmonellose. Het Agentschap zet de strijd tegen Salmonella bij varkens verder. Er wordt verder gezocht naar efficiënte bestrijdingsmiddelen zoals vaccinatie.
De optimalisering van de algemene bioveiligheid, zowel externe als interne, blijft heel belangrijk.
Bij een goede bioveiligheid wordt een positief effect verwacht op de dierengezondheid in het algemeen en op het gebruik van antibiotica en de aanwezigheid van Salmonella in het bijzonder.
   
   
  Bestrijding van Salmonella in dierenvoeding
   
Omzendbrief betreffende de bestrijding van Salmonella in diervoeders.
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 02.05.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet