Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Dierengezondheid


 
 

Algemeenheden

     
     
  Diergeneesmiddelen
     
     
  Publicaties: Dieren en dierlijke productie
     
     
  Dierziekten:
     
   
Ziekten                                                                     Betrokken dier    
Afrikaanse varkenspest Varkens
Atypische myopathie Paardachtigen
Bijenziektes Bijen
Blauwtong (bluetongue) Verschillende
Botulisme Verschillende
Brucellose Verschillende
Dourine Paardachtigen
Equine infectieuze anemie (E.I.A.) Paardachtigen
Infectieuze boviene rhinotracheitis (IBR) Runderen
Klassieke varkenspest Varkens
Kwade droes Paardachtigen
Maedi-visna en CAE (Virale caprine arthritis en encephalitis) Schapen - Geiten
Mond- en klauwzeer Verschillende
Overdraagbare spongiforme encephalopathieën (O.S.E) Verschillende
Paardenpest Paardachtigen
Q koorts Verschillende
Rabiës (hondsdolheid) Verschillende
Salmonella Verschillende
Schmallenbergvirus Verschillende
Tuberculose Runderen
Virale encefalitiden bij paardachtigen Paardachtigen
Vogelgriep (aviaire influenza) Pluimvee
West Nile koorts (of West Nile fever) Pluimvee
Ziekte van Aujeszky Verschillende
Ziekte van Newcastle (paramyxovirose) Pluimvee
Zoonoses VerschillendeHet FAVV ontmoet de praktijkdierenartsen

Presentaties gegeven op de vergaderingen van het lokaal dierengezond-
heids netwerk

Afrikaanse varkenspest

Algemene informatie beschikbaar onder die link

Mensen en dieren, één enkele gezondheid -NEW-

Bekijk de video

Wetgeving

De (Belgische) gecoördineerde wettelijke en reglementaire teksten zijn onder andere beschikbaar onder die link
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.09.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet