Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Dagelijks leven > Op reis > Opgelet, niet alle vakantiesouvenirs mogen mee naar huis! LinkedIn

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Opgelet, niet alle vakantiesouvenirs mogen mee naar huis!
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.10.2022
Je bent op reis geweest en wil graag een origineel aandenken meenemen?
Een plantenstekje of een exotische vrucht, je kan het niet laten om wat van dat vakantiegevoel mee te nemen naar huis.
Wees je ervan bewust dat je niet zomaar alles als souvenir mag meebrengen: planten of plantaardige producten zoals groenten, fruit, bloemen kunnen namelijk een verborgen ziekte of plaag meebrengen die we buiten de Europese Unie (EU) willen houden.


Neem niet zomaar planten en plantaardige producten van buiten de EU mee naar België

Om de gezondheid en kwaliteit van gewassen te waarborgen en om risico's voor de voeding van mens en dier uit te sluiten, besteedt de EU bijzondere aandacht aan de bescherming van planten.
Het verkeer van planten vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (derde landen) wordt dan ook gecontroleerd om te voorkomen dat schadelijke organismen binnengebracht worden en zich verspreiden en vestigen in de EU.

Reizigers die vanuit landen die geen lid zijn van de EU (derde landen) de Europese Unie binnenkomen, mogen geen planten voor opplant (zaden, bollen, knollen, stekken, enten, planten met wortels, …) meebrengen in hun bagage. Als er planten in je bagage worden aangetroffen, worden ze in beslag genomen en vernietigd.

Groenten, fruit, bloemen en andere plantaardige producten mogen enkel meegebracht worden als ze vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat uitgereikt door de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong.

Indien je geen fytosanitair certificaat van het land van oorsprong hebt, worden deze goederen bij aantreffen in je bagage bij aankomst in beslag genomen en vernietigd.

Informatie over het bekomen van een fytosanitair certificaat in een derde land kan via het IPPC contactpunt van het derde land gevraagd worden: https://www.ippc.int/countries/all/contactpoints.

De enige uitzondering hierop zijn momenteel de volgende vruchten die wel vrij, zonder fytosanitair certificaat, mogen binnenkomen: ananas, kokosnoot, doerian, banaan en dadels.


Waarom niet?

Door de groeiende internationale handel, het toegenomen reizigersverkeer en de effecten van de klimaatverandering wordt de gezondheid van onze planten in toenemende mate bedreigd. De bedreigingen voor de plantengezondheid blijven vaak onopgemerkt. Zo kan een plant die uit het buitenland wordt meegebracht, een ziekte of plaag (virussen, bacteriën, schimmels, insecten, ...) bevatten die in de Europese Unie aanzienlijke schade aan planten en plantaardige producten kan veroorzaken, met ernstige gevolgen voor onze land-, tuin- en bosbouw alsook ons leefmilieu.

De focus van de Europese lidstaten ligt enerzijds op preventie en anderzijds op de bewaking van het grondgebied om aanwezigheid van nieuwe ziekten of plagen snel op te sporen en uit te roeien.

De beste manier om onze planten, onze land-, tuin- en bosbouw, ons leefmilieu te beschermen, is de insleep van deze ziekten en plagen te voorkomen. Dit is niet enkel de verantwoordelijkheid van de professionelen en ondernemingen maar ook van de burgers.

Neem dus helemaal géén planten mee, maar evenmin fruit, groenten, bloemen zonder fytosanitair certificaat als souvenir na een reis naar het buitenland.


Europese samenwerking

De Europese overheden, waaronder in België de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de gewestelijke overheden, bundelen hun krachten om de bescherming van de planten en plantaardige producten op alle niveaus te versterken en het grote publiek bewust te maken van het belang van de gezondheid van planten.


Meer weten? Interessante links en wetgeving

In onderstaande lijsten met producten voor persoonlijke consumptie staat beschreven waaraan je je moet houden wanneer je planten of producten van plantaardige oorsprong wil meebrengen:
        - lijst plantaardige producten - plantengezondheid (PDF)
        - lijst plantaardige producten - voedselveiligheid (PDF)

Europese Verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordening (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu - Breng geen fruit, groenten of planten mee via uw bagage:
https://www.health.belgium.be/nl/news/breng-geen-fruit-groenten-planten-mee-uw-bagage

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu – dieren en planten – planten – bedreigde planten – CITES : https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/wat-cites

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu – dieren en planten – biodiversiteit – invasieve uitheemse soorten: https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/biodiversiteit/de-invasieve-uitheemse-soorten-een-bedreiging-voor-de

Buitenlandse Zaken – op reis in het buitenland – bijkomende reisinformatie – douane: https://diplomatie.belgium.be/nl/reisadviezen/douane


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   | Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet