Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Dagelijks leven > Op reis > Opgelet, niet alle vakantiesouvenirs mogen mee naar huis! LinkedIn

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Opgelet, niet alle vakantiesouvenirs mogen mee naar huis!
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.07.2023
Je bent op reis geweest en wil graag een origineel aandenken meenemen?
Een lokale kaas, gedroogde ham of een artisanale chutney, je kan het niet laten om thuis wat na te genieten van al dat lekkers waarvan je hebt geproefd tijdens je vakantie.

Wees je ervan bewust dat je niet zomaar alles als souvenir mag meebrengen: producten van dierlijke oorsprong zoals vlees, melk en zuivel, kunnen drager zijn van ziektekiemen die besmettelijke ziekten kunnen veroorzaken. Om ziekten zoals varkenspest buiten de Europese Unie te houden en/of nieuwe uitbraken te vermijden, zijn er regels uitgewerkt voor het binnenbrengen van dierlijke producten.

Houd dierziekten buiten de Europese Unie!


Neem niet zomaar dierlijke levensmiddelen van buiten de EU mee naar België

Keer je terug vanuit een land buiten de Europese Unie (derde land)? Breng dan geen vlees, vleesproducten, melk en zuivelproducten voor persoonlijk gebruik mee in je bagage. Een beperkte hoeveelheid levensmiddelen van dierlijke oorsprong zoals bijvoorbeeld honing, eiproducten, visserijproducten kan wel. In de lijst (PDF) met producten voor persoonlijke consumptie staat beschreven waaraan je je moet houden wanneer je producten van dierlijke oorsprong wil meebrengen.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen. Zo mag je als reiziger kleine hoeveelheden poedermelk voor zuigelingen, zuigelingenvoeding en speciale voeding voor mensen of voeder voor gezelschapsdieren voor medische doeleinden meebrengen. Daarbij gelden wel enkele voorwaarden:
        • Deze moeten minder dan 2 kg wegen
        • Deze producten moeten niet gekoeld bewaard worden voor opening
        • Het gaat om verpakte producten van een handelsmerk
        • De verpakking is ongeopend en onbeschadigd (tenzij ze op het moment zelf wordt gebruikt)

Van visserijproducten voor persoonlijke consumptie, waaronder vis en bepaalde schaal- en schelpdieren zoals garnalen, kreeften, dode mosselen en dode oesters, mag je als reiziger maximaal 20 kg meenemen of het gewicht van één vis als dat meer is.

Van andere dierlijke producten, zoals bijvoorbeeld honing, levende oesters, levende mosselen en slakken, mag je tot 2 kg meenemen.

Deze regels gelden niet voor dierlijke producten die tussen de EU-lidstaten worden vervoerd, of voor dierlijke producten die afkomstig zijn uit Andorra, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino of Zwitserland.


Meer weten? Interessante links en wetgeving

Europese Verordening (EU) 2019/2122 van de commissie van 10 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde categorieën dieren en goederen die van officiële controles aan grenscontroleposten zijn vrijgesteld, en specifieke controles van de persoonlijke bagage van passagiers en van kleine zendingen goederen die aan natuurlijke personen worden gezonden en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie

In bijlage III (PDF) van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 vindt u een overzicht van de producten die zijn toegelaten/verboden en indien van toepassing in welke hoeveelheden deze meegebracht mogen worden.

Officiële website van de Europese Unie – burgers – reizen – wat mag u meenemen: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/meat-dairy-animal/index_nl.htm

Federale Overheidsdienst Financiën Douane & accijnzen – reizen: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/reizen

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu – dieren en planten – planten – bedreigde planten – CITES : https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/wat-cites

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu – dieren en planten – biodiversiteit – invasieve uitheemse soorten: https://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/biodiversiteit/de-invasieve-uitheemse-soorten-een-bedreiging-voor-de

Buitenlandse Zaken – op reis in het buitenland – bijkomende reisinformatie – douane: https://diplomatie.belgium.be/nl/reisadviezen/douane


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   | Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet