Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Dagelijks leven > Op reis > Op reis met uw huisdier > Terugkomen naar België LinkedIn

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Op reis met uw huisdier
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.03.2022
Terugkomen naar België Vorige pagina

Als u met uw huisdier wilt reizen, doet u er goed aan om tijdig alle nuttige informatie over voorwaarden en procedures te raadplegen zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Hou er rekening mee dat alle termijnen strikt moeten worden nageleefd.
Deze regels zijn opgesteld om de gezondheid van mens en dier te beschermen in België en andere landen. Daarom moet ook uw huisdier (hond, kat of fret) aan de volgende voorwaarden voldoen.

Ik ben in een land binnen de Europese Unie en ik wil met mijn hond of kat terug naar België komen.
Ik ben in een land binnen de Europese Unie en ik heb een hond of kat gevonden/gered/geadopteerd. Mag ik deze meebrengen naar België?
Ik ben in een land buiten de Europese Unie en ik wil met mijn hond of kat terug naar België komen.
Ik ben in een land buiten de Europese Unie en ik heb een hond of kat gevonden/gered/geadopteerd. Mag ik deze meebrengen?
Wat zijn de voorwaarden indien ik reis over de weg of met het vliegtuig en ik kom vanuit een land buiten de EU?
Ik ben met mijn hond, kat of fret in België en mijn dier voldoet niet de vereiste voorwaarden

Ik ben in een land binnen de Europese Unie en ik wil met mijn hond of kat terug naar België komen.

Voorwaarden:
 • Identificatie en registratie (paspoort + microchip)
 • Geldige vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës)


Identificatie en registratie

Uw huisdier moet beschikken over een Europees paspoort om te mogen reizen in de EU. Dit paspoort moet de identificatiegegevens bevatten van dier en eigenaar. Daarnaast moet uw huisdier ook geïdentificeerd zijn aan de hand van een microchip. Een tatoeage is enkel geldig als deze geplaatst is voor 3 juli 2011 en duidelijk leesbaar is.


Vaccinatie tegen hondsdolheid

Uw dier kan vanaf de leeftijd van 12 weken ingeënt worden tegen hondsdolheid. Dit is de zogenaamde ‘primovaccinatie’ (eerste vaccinatie tegen rabiës).

Opgelet ! Deze vaccinatie is pas na minstens 21 dagen geldig, wat wil zeggen dat een pup of kitten ten vroegste mee kan reizen vanaf de leeftijd van 15 weken.
De geldigheidsduur van het vaccin is afhankelijk van het type vaccin. Dit kan nagegaan worden in het paspoort van uw dier. Als de herhalingsvaccinatie binnen de geldigheidstermijn gezet is, geldt de vaccinatie onmiddellijk. Een vaccinatie die te laat, pas na de afloop van deze termijn, wordt gegeven moet als ‘primovaccinatie’ beschouwd worden, deze vaccinatie is pas na minstens 21 dagen geldig.


Reist u met meer dan 5 huisdieren of kan u niet gelijktijdig met uw huisdieren reizen?
> Het transport van uw huisdieren moet voldoen aan de voorwaarden die gelden voor commercieel verkeer. Hiervoor is onder andere een certificaat nodig; u kunt contact opnemen met uw Lokale Controle eenheid (LCE).

Naar bovenIk ben in een land binnen de Europese Unie en ik heb een hond of kat gevonden/gered/geadopteerd. Mag ik deze meebrengen naar België?

Hiervoor gelden dezelfde regels als voor reizen binnen de EU:

Identificatie en registratie (paspoort + microchip)
Uw huisdier moet beschikken over een Europees paspoort om te mogen reizen in de EU. Dit paspoort moet de identificatiegegevens bevatten van dier en eigenaar. Daarnaast moet uw huisdier ook geïdentificeerd zijn aan de hand van een microchip. Een tatoeage is enkel geldig als deze geplaatst is voor 3 juli 2011 en duidelijk leesbaar is.

Geldige vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës)
Uw dier kan vanaf de leeftijd van 12 weken ingeënt worden tegen hondsdolheid. Dit is de zogenaamde ‘primovaccinatie’ (eerste vaccinatie tegen rabiës).

Opgelet! Deze vaccinatie is pas na 21 dagen geldig, wat wil zeggen dat uw dier ten vroegste mee kan reizen vanaf de leeftijd van 15 weken.
De geldigheidsduur van het vaccin is afhankelijk van het type vaccin. Dit kan nagegaan worden in het paspoort van uw dier. Als de herhalingsvaccinatie binnen de geldigheidstermijn gezet is, geldt de vaccinatie onmiddellijk. Een vaccinatie die te laat, pas na de afloop van deze termijn, wordt gegeven moet als ‘primovaccinatie’ beschouwd worden, deze vaccinatie is pas na 21 dagen geldig.

Naar bovenIk ben in een land buiten de Europese Unie en ik wil met mijn hond of kat terug naar België komen.

Voorwaarden :
 • Identificatie (microchip)
 • Geldige vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës)
 • Gezondheidscertificaat
Mogelijks ook:
 • Bloedonderzoek


Identificatie

Uw huisdier moet geïdentificeerd zijn aan de hand van een microchip. Een tatoeage is enkel geldig als deze geplaatst is voor 3 juli 2011 en duidelijk leesbaar is.

Zal uw hond/kat langer dan 6 maanden in België verblijven?
U dient uw huisdier verplicht binnen de 8 dagen na uw aankomst te laten registreren in de databank DogID/CatID. Uw dierenarts kan u hierbij verder helpen.


Geldige vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës)

Uw huisdier moet geldig gevaccineerd zijn tegen rabiës.

Uw dier kan vanaf 12 weken ingeënt worden tegen hondsdolheid. Dit is de zogenaamde ‘primovaccinatie’ (eerste vaccinatie tegen rabiës).

Opgelet! Deze vaccinatie is pas na minstens 21 dagen geldig, wat wil zeggen dat uw dier ten vroegste mee kan reizen vanaf 15 weken.
De geldigheidsduur van het vaccin is afhankelijk van het type vaccin. Dit kan nagegaan worden in het paspoort van uw dier. Als de herhalingsvaccinatie binnen de geldigheidstermijn gezet is, geldt de vaccinatie onmiddellijk. Een vaccinatie die te laat, pas na de afloop van deze termijn, wordt gegeven moet als ‘primovaccinatie’ beschouwd worden, deze vaccinatie is pas na minstens 21 dagen geldig.


Bloedonderzoek

Indien u reist vanuit een land dat voorkomt op de landenlijst van Bijlage II van de Europese verordening (EU) 2013/577, dan is er geen bloedonderzoek naar antistoffen tegen rabiës vereist: u mag reizen vanaf minstens 21 dagen na de primovaccinatie tegen rabiës.
Opgelet! Komt u vanuit een land dat niet op deze lijst staat? Dan moet u moet bijkomend ook een bloedonderzoek naar antistoffen tegen rabiës laten uitvoeren. Hierbij is het belangrijk om te weten dat:
 • de bloedafname voor dit onderzoek ten vroegste 30 dagen na de primovaccinatie mag plaatsvinden, aangezien er pas vanaf dan voldoende antistoffen kunnen opgespoord worden in het bloed;
 • indien de bloedafname buiten de EU gebeurt, uw huisdier pas 3 maanden later samen met u naar België mag reizen;
 • indien de bloedafname en het onderzoek worden uitgevoerd vóór uw vertrek naar een land buiten de EU, u sneller mag terugkeren met uw huisdier naar België (uw huisdier hoeft geen 3 maanden te wachten om terug naar België te keren);
 • het onderzoek moet gebeuren in een door de EU erkend laboratorium (een test uitgevoerd door een laboratorium dat geen geldige erkenning heeft, is niet geldig). Vraag dit dus zeker na bij het laboratorium!
 • het resultaat van het bloedonderzoek hoger moet zijn dan 0.5 IU/ml en blijft levenslang geldig, dit enkel en alleen op voorwaarde dat uw dier steeds opnieuw gevaccineerd wordt binnen de geldigheidstermijn.


Gezondheidscertificaat

Een gezondheidscertificaat is nodig indien het dier geen EU paspoort heeft en/of indien de vaccinatie en/of titratie gebeurde in een derde land.

Bent u met uw huisdier, dat een Europees paspoort heeft, op vakantie geweest naar een land buiten de EU en wilt u terugkeren naar de EU? In dit geval heeft uw hond of kat geen gezondheidscertificaat nodig en volstaat het volledig ingevulde Europees paspoort om terug te keren. Opgelet: indien in een land buiten de EU een vaccinatie werd toegediend of een titratietest werd afgelegd, is er wel een gezondheidscertificaat vereist.

Maximaal tien dagen voor het vertrek moet u door een officiële dierenarts in het land van vertrek een gezondheidscertificaat laten afleveren volgens het model beschreven in Verordening (EU) nr. 2019/1293. Indien ook een bloedonderzoek vereist is, moet het rapport van dit onderzoek samen met het gezondheidscertificaat voorgelegd worden.

Het certificaat voor niet-commercieel transport is 4 maanden geldig voor verdere verplaatsingen naar andere EU lidstaten. Gedurende deze 4 maanden kan er in principe binnen de EU gereisd worden zonder Europees paspoort. Wanneer de geldigheid van het vaccin verloopt voor deze 4 maanden voorbij zijn, is het certificaat uiteraard ook niet meer geldig om binnen de EU te reizen.


Reist u met meer dan 5 huisdieren of kan u niet gelijktijdig met uw huisdieren reizen?
> Het transport van uw huisdieren valt onder ‘commerciële invoer

Naar bovenIk ben in een land buiten de Europese Unie en ik heb een hond of kat gevonden/gered/geadopteerd. Mag ik deze meebrengen?

Deze regels zijn opgesteld om de gezondheid van mens en dier te beschermen in België en in andere landen. Daarom moet ook uw nieuwe hond of kat aan deze voorwaarden voldoen.
Het dier zal aan alle invoervoorwaarden moeten voldoen die gelden voor het reizen met huisdieren vanuit landen buiten de EU. Het gezondheidscertificaat is in deze gevallen zeker een vereiste. Besef goed dat dit een proces is dat veel tijd in beslag kan nemen:
 • Komt het dier van een land buiten de EU waarvoor geen bloedonderzoek vereist is, dan kan u het dier enkel mee naar België brengen indien het geïdentificeerd is met een microchip, gevaccineerd is en er een wachttijd van minstens 21 dagen na de vaccinatie is doorlopen. Indien u een pup of kitten naar België wil meebrengen, kan u het dier dus pas ten vroegste op een leeftijd van 15 weken mee naar België brengen (de vaccinatie kan ten vroegste op een leeftijd van 12 weken + wachttijd van minstens 21 dagen na de vaccinatie).
 • Komt het dier van een land buiten de EU waarvoor ook een bloedonderzoek vereist is, dan kan u dit dier enkel mee naar België brengen indien het geïdentificeerd is met een microchip, gevaccineerd is, er een bloedonderzoek is geweest na 1 maand na vaccinatie en een wachttijd van 3 maanden na het bloedonderzoek is doorlopen. Indien u een pup of kitten naar België wil meebrengen, kan u het dier ten vroegste meebrengen wanneer het een leeftijd van 7 maanden bereikt heeft (de vaccinatie ten vroegste op 12 weken + 1 maand na de vaccinatie is het bloedonderzoek mogelijk + 3 maanden wachttijd na het bloedonderzoek).
 • Honden en katten die uit een land buiten de EU komen en ten minste 6 maanden in België gaan verblijven moeten geregistreerd worden in de centrale databank dogID/catID binnen de 8 dagen na aankomst in België (dit kan je laten uitvoeren door een dierenarts, uw dier zal dan ook een Europees paspoort kunnen krijgen).

Naar bovenWat zijn de voorwaarden indien ik reis over de weg of met het vliegtuig en ik kom vanuit een land buiten de EU?

Huisdieren moeten bij het binnenkomen in de EU steeds langs een door de lidstaten aangewezen punt van binnenkomst voor reizigers passeren.

U komt met het vliegtuig: bij uw aankomst in de luchthaven dient u zich onmiddellijk aan te bieden bij de Douane. De Douane zal controleren of uw huisdier aan alle voorwaarden voldoet. In België moet dat via de punten van binnenkomst of de Travellers Points of Entry.

U komt met de wagen: aan de grens van het eerste land waar u de EU binnen rijdt, dient u zich eveneens aan te bieden bij de bevoegde overheid voor een controle.

Naar bovenIk ben met mijn hond, kat of fret in België en mijn dier voldoet niet de vereiste voorwaarden

Wanneer uw gezelschapsdier(en) niet voldoe(t)(n) aan bovenstaande voorwaarden is(zijn) het(de) dier(en) illegaal binnengebracht in België en dus niet conform de wetgeving. In deze situatie kan een thuisisolatie, quarantaine, terugzending van het(de) dier(en) naar het land van oorsprong of zelfs een euthanasie nodig zijn om het risico op het introduceren en verspreiden van ziekten te voorkomen. Contacteer in deze situatie steeds onmiddellijk via e-mail uw LCE om uw gezelschapsdier(en) in overeenstemming te brengen met de wetgeving. Op de contactpagina van de lokale controle eenheden vindt u de correcte contactinformatie.

Noodsituaties:
In geval van een noodsituatie zoals een natuurramp of politieke instabiliteit die een onmiddellijke repatriëring noodzakelijk maakt, kan eventueel een afwijking op bovenstaande regels worden toegestaan.
Hiervoor moet u een aanvraag indienen via import@favv.be. Als een uitzondering wordt toegestaan, moet(en) het(de) dier(en) in thuisisolatie of quarantaine worden gehouden tot het(ze) aan alle vereisten voldoe(t)(n).

Naar boven


Meer gedetailleerde informatie over het reizen met gezelschapsdieren kan u ook terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid, de website van de Europese Commissie en de FAVV-website. Met specifieke vragen over het reizen vanuit andere landen kan u steeds terecht bij import@favv.be.


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   | Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet