Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN
 

Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550

Startpagina Consumenten > Dagelijks leven > Aankoop > Bereiding van maaltijden thuis en verkoop via internet of sociale media

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Bereiding van maaltijden thuis en verkoop via internet of sociale media Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.01.2018


Op internet duikt de laatste maanden een nieuwe trend op: het samenstellen van huisbereide maaltijden en het aanbieden ervan voor verkoop via platforms of via sociale media. In enkele klikken kan u zo online de maaltijd van uw keuze bestellen en naar uw "chefkok" gaan om de bestelde maaltijd mee te nemen of ter plaatse op te eten. Het is een middel voor die "chefkoks" om hun passie te delen, om sociale banden te smeden of om een nieuw commercieel concept uit te proberen.


Het spreekt voor zich dat dit soort activiteiten onder de juiste voorwaarden qua hygiëne en infrastructuur moet gebeuren zodat de klanten de maaltijden zonder gevaar kunnen consumeren. Zoals voor iedere activiteit in de voedselketen, moeten die "nieuwe chefkoks" een toelating van het FAVV hebben.


"Chefkoks" die willen starten met deze activiteit moeten zich in ieder geval van het volgende bewust zijn:


Ze worden beschouwd als operatoren in de voedselketen. De wetgeving hierover (Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) definieert een"operator" als volgt::


"de [onbezoldigde] natuurlijke persoon, de onderneming in de zin van artikel 4 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, of de vereniging, zowel publiek- als privaatrechtelijk, die al dan niet met winstoogmerk actief is, in enig stadium van de productie, verwerking en distributie van een product […]".


Er bestaat wel een uitzondering voor operatoren die handelen zonder winstoogmerk of in het algemeen belang, als vereniging en organisatie die een activiteit uitsluitend niet-bezoldigd ten hoogste 5 keer per jaar en voor een duur van in totaal maximaal 10 dagen uitoefenen.


De "chefkoks" moeten zich dan ook, vóór de start van de activiteit, registreren bij het FAVV als traiteur of, in geval van consumptie ter plaatse, als uitbater van een eetgelegenheid en een toelating van het Agentschap aanvragen.


Meer informatie over de beschrijving van de activiteit "traiteur / eetgelegenheid". Zie: Fiches ACT 018 en ACT 025

Hoe zich registreren bij het FAVV?


Het volstaat om het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de website van het Agentschap en dat terug te sturen naar de locale controle-eenheid van de provincie waarin de activiteit zal worden uitgeoefend.

U moet ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) om een ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer te verkrijgen. Die zijn nodig om het formulier te kunnen invullen.


Dit was het administratieve luik ... nu over naar de praktijk!

De wetgving over de regels die moeten worden toegepast is beschikbaar op de website van het FAVV (www. favv.be > professionelen) :


Wetgeving inzake hygiëne: Verordening 852/2004 bijlage II: preciseert alle regels inzake hygiëne met betrekking tot de infrastructuur, de uitrusting en de levensmiddelen.

Wetgeving inzake etikettering: KB van 13/09/1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen.

Wetgeving inzake autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht

Om beter te begrijpen wat autocontrole inhoudt en wat concreet moet worden gedaan, hebben de beroepsorganisaties gidsen uitgewerkt die de invoering van autocontrolesystemen vergemakkelijken. Die zijn gratis beschikbaar op http://www.favv-afsca.fgov.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/.

De bereiding van maaltijden thuis wordt, net als andere activiteiten, op systematische wijze gecontroleerd door het FAVV met een vastgestelde frequentie. Om zich vertrouwd te maken met die inspecties kan elke nieuwe "chefkok" de inspectie-checklist DIS 2094 downloaden die wordt gebruikt door de medewerkers van het FAVV en zich zo een precies beeld vormen van de verschillende gecontroleerde punten.

Om de operatoren op de controles voor te bereiden, stelt het FAVV hen nog andere documenten ter beschikking op zijn website:


- De brochure "De weg naar een feilloze FAVV-controle"
- "Quick Start Fiches" autocontrole

-De video "Hoe verloopt een controle in de horeca"Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst..

Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet