Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Comités > Raadgevend Comité > Verslagen en documenten van de vergaderingen
Verslagen en documenten van de vergaderingen Jaar:


 
Datum
Verslagen en bijlagen

26/06/2019
Verslag (PDF)
  - Punt 1 : Goedkeuring van de dagorde (PDF)
  - Punt 2 : Actualiteit
  - Punt 3 : Aanpassing KB Retributies betreffende de keuringstarieven (PDF)
  - Punt 4 : Feedback Wetenschappelijk Comité (PDF)
  - Punt 5 : Controleprogramma 2020 (PDF) + Bijlage (PDF)
  - Punt 6 : Stand van zaken ACS, sectorgidsen en Smiley's  (PDF)
  - Punt 7 : Feedback update export 3e landen (PDF) + behandelde dossiers
  - Punt 8 : Ontwerp van MB tot aanduiding van de organisaties, sectoren en hun mandaten van het Raadgevend Comité (PDF) + Bijlage (PDF)
  - Punt 9 : Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de monsternemingen en de analyse ervan (PDF) + Bijlage (PDF)
  - Punt 10: Varia

14/05/2019
Verslag (PDF)
  - Punt 1 : Goedkeuring van de dagorde (PDF)
  - Punt 2 : Actualiteit:
- Vogelgriep (PDF)
  - Punt 3 : Start Heffingencampagne 2019 (PDF)
  - Punt 4 : Voorstelling mediacampagne FAVV 2019 (PDF)
  - Punt 5 : Interne audit / Conclusies auditprogramma 2018 (PDF)
  - Punt 6 : Opvolging aanbevelingen audit FIA   (PDF)
  - Punt 7 : Doel en missie Raadgevend Comité FAVV
  - Punt 8 : Preview activiteitenverslag 2018 (PDF)
  - Punt 9 : Varia

27/03/2019

Verslag (PDF)

  - Punt 1 : Goedkeuring van de dagorde (PDF)
  - Punt 2 :

Actualiteit:
- Afrikaanse Varkenspest (PDF)
- Blauwtong (PDF)

- Brexit

  - Punt 3 : Jaarverslag Meldpunt 2018 (PDF)
  - Punt 4 : Jaarverslag Ombudsdienst 2018 (PDF)
  - Punt 5 : Recalls, evolutie en analyse (PDF)
  - Punt 6 : Realisatie controleplan 2018 (PDF)

15/02/2019
Jaarlijkse gemeenschappelijke vergadering RC & Wetcom
  - Punt 1 : Verwelkoming door Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder.
  - Punt 2 : Vooruitblik op versie 2 van de barometers voor de veiligheid van de voedselketen (PDF)

29/01/2019

Verslag (PDF)

  - Punt 1 : Goedkeuring van de dagorde (PDF)
  - Punt 2 : Actualiteit:
- Afrikaanse Varkenspest (PDF)
- Brexit
  - Punt 3 : Jaarverslag werking Vulgarisatie- en begeleidingscel 2018 (PDF)
  - Punt 4 : Werking NOE 2018 (PDF)
  - Punt 5 : Resultaten van de heffingencampagne 2018 – Stand van zaken 2019
  - Punt 6 : Verbetervoorstellen werking Raadgevend Comité
  - Punt 7 : Bemerkingen auditrapporten FAVV
  - Punt 8 : Varia:
- Vervanging mandatarissen (3)
 


Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.08.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet