Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Comités > Auditcomité
Auditcomité


  Het Auditcomité van het FAVV heeft zijn wettelijke basis in het Koninklijk Besluit van 20/12/2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het FAVV.

Het Auditcomité dat bij het FAVV is ingesteld heeft als opdracht de Gedelegeerd bestuurder en het Directiecomité van het agentschap bij te staan door toezicht te houden over de werking van het FAVV.

Het behoort onder meer tot de taken en bevoegdheden van het Auditcomité om :
 • het jaarlijks auditprogramma, de tussentijdse auditaanvragen en de trimestriële revisies van het jaarlijks auditprogramma te beoordelen;
 • een globaal zicht te hebben op alle audits, zowel door internen als door externen uitgevoerd;
 • de uitgevoerde audits te evalueren;
 • alle gegevens in een jaarverslag te verwerken:
  - Jaarverslag 2018 (PDF)
  - Jaarverslag 2017 (PDF)
  - Jaarverslag 2016 (PDF)
  - Jaarverslag 2015 (PDF)

De werkingsmodaliteiten van het Auditcomité zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van het Auditcomité.

Het Auditcomité van het FAVV vergadert driemaandelijks. Het diensthoofd van interne audit neemt het secretariaat waar van dit Auditcomité.

Sinds 2010 houdt een gemeenschappelijk Federaal Auditcomité (ACFO) voor alle federale diensten ook toezicht op de activiteiten van de interne audit. Het gaat om een onafhankelijk raadgevend orgaan in dienst van de federale regering dat bijdraagt tot het goed beheer van de federale overheidsdiensten en erop toeziet dat de federale overheidsdiensten het geld van de bijdrageplichtigen goed besteden.


Samenstelling van het Auditcomité
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 01.07.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet