www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL 

Op reis met uw dier van het Verenigd Koninkrijk naar België (en de Europese Unie) Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.01.2021

Noord-Ierland (NI) zal via het Protocol over Ierland en Noord-Ierland ook na de overgangsperiode o.a. voor de sanitaire en fytosanitaire regels beschouwd blijven als een lidstaat m.a.w. de regels van de interne markt volgen.

Dit is ook het geval voor het reizen met huisdieren van en naar Noord-Ierland. De informatie hieronder zal dus enkel betrekking hebben op het VK zonder NI en dit deel van het Verenigd Koninkrijk (VK) zal Groot-Brittannië (GB) worden genoemd.1. Honden, katten en fretten

De voorwaarden voor hun binnenkomst in de EU zijn afhankelijk van de  status van GB in relatie tot hondsdolheid (Rabiës), met andere woorden het type lijst van uitvoeringsverordening 577/2013 waarin GB zal worden opgenomen: GB is opgenomen in de lijst van deel II van bijlage II: in dit geval zal een gezondheidscertificaat moeten afgeleverd worden door een officiële dierenarts.


De reizigers moeten met hun hond, kat of fret via door de betrokken lidstaat vastgestelde punten van binnenkomst het grondgebied van de lidstaat betreden om zich aan de opgelegde controles te onderwerpen. Voor België zijn dit de luchthavens van Oostende, Brussel Zaventem, Charleroi, Deurne en Luik en de haven van Zeebrugge en de controles worden uitgevoerd door de douane.

Een identificatie via een leesbare chip is verplicht.

Sommige lidstaten zoals Malta, Finland en de Ierse Republiek alsook NI (gedelegeerde verordening 2018/772) vragen een behandeling tegen Echinococcus multilocaris toegepast door een dierenarts en geregistreerd in het paspoort.

Bijkomende informatie: Op reis met uw huisdier


Reizen met meer dan 5 dieren wordt beschouwd als een commerciële invoer (tenzij het gaat om honden die behoren tot dezelfde roedel om een toegelaten sport mee uit te oefenen). Een commerciële invoer zal enkel onder volgende voorwaarden kunnen:

  • De dieren zullen vergezeld moeten zijn van een gezondheidscertificaat en aangebracht worden naar een erkende grenscontrolepost voor de verplichte invoercontroles. Enkel de luchthavens van Brussel-Zaventem en Luik zijn hiervoor erkend.
  • Bovendien zal GB op een van volgende lijsten moeten voorkomen:
    • Bijlage I van uitvoeringsverordening 2018/659 (paardenlijst)
    • Deel I van verordening 206/2010 (hoefdierenlijst)
    • Bijlage II van uitvoeringsverordening 577/2013


2. Vogels

In het kader van de bestrijding van aviaire influenza heeft de Europese Commissie invoervoorwaarden opgelegd (beschikking 2007/25) en mogen niet meer dan 5 vogels door dezelfde eigenaar worden binnengebracht. Correcte identificatie en een gezondheidscertificaat zoals vermeld in de beschikking is nodig.
Voor deze dieren is de lijst van de erkende punten van binnenkomst beperkt tot de luchthavens Brussel-Zaventem en Luik.


3. Andere dan honden, katten, fretten en vogels

Er zijn in de actuele wetgeving nog geen geharmoniseerde regels van kracht voor de invoer van deze dieren, hetgeen betekent dat de (bijkomende) sanitaire voorwaarden door België dienen uitgevaardigd te worden.
Een degelijke identificatie en een gezondheidsverklaring door een dierenarts volstaan meestal, maar bij twijfel neemt u best contact op met het FAVV (import@favv-afsca.be).


4. Paarden voor recreatie

Paarden voor recreatie, net zoals paarden die niet voor recreatieve doeleinden bestemd zijn, moeten in België (en de Europese Unie)worden binnengebracht via een grenscontrolepost erkend voor paarden. GB zal moeten figureren in bijlage I van uitvoeringsverordening 2018/659 (de paardenlijst). Aangezien paarden voor recreatie meestal terugkeren naar GB zal een gezondheidscertificaat van tijdelijke toelating de paarden moeten vergezellen gedurende het verblijf op het Europese Unie grondgebied. Deze toelating is maximum 90 dagen geldig.


Het paard moet geregistreerd zijn en geïdentificeerd zijn conform of equivalent aan de bepalingen van uitvoeringsverordening 2015/262.

Belangrijke noot
Het vervoer van paarden moet gebeuren volgens de bepalingen van verordening 1/2005 van zodra er een economische bedrijvigheid met de verplaatsing gepaard gaat.

kennisgeving van de Europese Commissie over reizen met gezelschapsdieren  (PDF)

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.